Informacja dot. pracy Kasy Krajowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra |

Informacja dot. pracy Kasy Krajowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra

Dni 24 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2020r. są dla Kasy Krajowej dniami wolnymi od pracy.

W związku z powyższym informujemy, że:
Realizacja zleceń płatniczych realizowana będzie według następującego harmonogramu:

1) Zlecenia płatnicze obciążeniowe oraz dyspozycje zewnętrzne o wartości poniżej 1 mln zł:
a) wysyłane przez SKOK do godz. 8:00 – na I sesję KIR;
b) wysyłane przez SKOK do godz. 12:00 – na II sesję KIR;
c) wysyłane przez SKOK po godz. 12:00 – na I sesję KIR następnego dnia roboczego.
2) Zlecenia płatnicze obciążeniowe o wartości równej bądź większej niż 1 mln zł, realizowana będzie według następującego harmonogramu:
a) wysłane przez SKOK do godz. 14:00 – realizowane w bieżącym dniu;
b) wysłane przez SKOK po godz. 14:00 – realizowane następnego dnia roboczego,

Dodatkowo informujemy, iż w dniach 24 oraz 31 grudnia br. odbędą się dwie sesje rozrachunkowe KIR S.A., poranna oraz popołudniowa, zatem pliki z dyspozycjami uznaniowymi dla członków SKOK przekażemy Państwu do pobrania po I i II sesji KIR.

W pozostałe dni w okresie między Świętami a Sylwestrem rozliczenia będą realizowane zgodnie harmonogramem wysyłek obowiązującym każdego dnia roboczego.

Wsady do BIK powinny zostać przesłane zgodnie z harmonogramem tj, 24 i 31 grudnia po zakończeniu dnia operacyjnego. Uprzejmie prosimy o zorganizowanie pracy w Państwa SKOK tak, aby zapewnić dostarczenie wsadu do BIK w wymaganym terminie.

Dział Operacyjno-Rozliczeniowy/Zespół Operacyjny prosi, aby wszystkie dyspozycje dotyczące realizacji przez Kasę Krajową operacji finansowych w tych dniach, składać do środy 23 grudnia oraz 30 grudnia 2020r. do godziny 15:00.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.