Pytania kierowane przez dziennikarzy do Rzecznika KSKOK i odpowiedzi

Szanowni Państwo, członkowie i pracownicy Kas.

Mimo przekazania mediom, a także bezpośrednio pod ocenę opinii publicznej, wielu komunikatów Kasy Krajowej, dotyczących czarnego PR uprawianego wobec SKOK-ów, nadal w sposób nieuprawniony niektórzy politycy i niektóre media usiłują wiązać SKOK-i z każdą aferą związaną z rynkiem finansowym. W sposób absurdalny i pozbawiony jakichkolwiek podstaw łączeni jesteśmy z aferą Amber Gold a ostatnio także z wydarzeniami związanymi z nagraniami rozmów pomiędzy byłym szefem Komisji Nadzoru Finansowego a właścicielem Getin Noble Banku. Członkowie i pracownicy Kas pytają często przedstawicieli Kasy Krajowej, dlaczego media w przeważającej większości traktują temat SKOK-ów w sposób jednostronnie negatywny i czy Kasa Krajowa widzi jakieś sposoby zmiany tej sytuacji. Między innymi z tego powodu zdecydowaliśmy się na całkowite ujawnienie pytań kierowanych przez dziennikarzy do biura rzecznika prasowego Kasy Krajowej i naszych odpowiedzi. Nie chcemy komentować treści tej korespondencji. Uważne przeczytanie zamieszczonej tu wymiany emaili, między poszczególnymi dziennikarzami a rzecznikiem prasowym KK, ujawnia więcej prawdy o SKOK-ach, więcej prawdy o powodach nagonki na SKOK-i i mechanizmach jej realizacji niż późniejsze teksty powstałe na ten temat.

Pytania z dnia 20.12.2018 r.:

Szanowni Państwo,

„Gazeta Wyborcza” poinformowała w czwartek o tym, że dwie fundacje powiązane z Grzegorzem Biereckim chciały założyć lokaty w Getin Banku Leszka Czarneckiego w czasie, gdy prokuratura zajmowała się sprawą wyprowadzenia pieniędzy z systemu SKOK. Wiadomości w sprawie otwarcia lokat w banku miały być wysyłane z adresu Kasy Krajowej SKOK. W związku z tym, proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Jakie Państwa stanowisko w sprawie najnowszej publikacji „Gazety Wyborczej”?

Proszę o możliwie najszybszą odpowiedź (najlepiej w czwartek do godziny 13).

Pozdrawiam
Mateusz Bednarczyk
TVN24 BiS

Odpowiedź Rzecznika Kasy Krajowej:

Szanowny Panie,
najnowsza publikacja Gazety Wyborczej jest w najwyższym stopniu nierzetelna, mijająca się z prawdą i przedstawia normalne działania właściwe rynkowi finansowemu w ogóle jako wydarzenia sensacyjne, o podwójnym dnie, „tajemnicze” z sugestią nieuczciwości postępowania opisywanych podmiotów. To, że jakiś podmiot zamierza założyć lokatę nie jest niczym dziwnym. Dlaczego chce założyć ją w takim a nie innym banku i takim a nie innym terminie – proszę pytać przedstawicieli tych fundacji. Pisanie o tym, że „prokuratura zajmowała się w tym czasie wyprowadzaniem pieniędzy z systemu SKOK” jest kłamstwem. Prokuratura zajęła się sprawą likwidacji Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych. Nie jest prawdą, że pieniądze z FPZK powinny trafić na fundusz stabilizacyjny Kasy Krajowej. Jego źródła finansowania są ustawowo określone jako wkłady SKOK i nadwyżka bilansowa Kasy Krajowej, innych źródeł finansowania ustawa nie przewiduje. O tym gdzie trafiają pieniądze wszystkich fundacji po zakończeniu jej działalności decyduje fundator a nie dziennikarze. Fundator zadecydował zgodnie z prawem. W tym przypadku była to Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) z siedzibą w Madison, USA. Pisząc o całej sprawie należałoby dodać jak się ona zakończyła a więc: przeprosinami osób pomówionych w artykule prasowym przez redakcję tygodnika, który pierwszy opublikował te „rewelacje” oraz korzystnymi dla pomówionych decyzjami prokuratorskimi i sądowymi. Pan Andrzej Jakubiak, ówczesny przewodniczący KNF-u, który pierwszy poruszył ten temat w liście skierowanym do najwyższych władz Państwa wykazał się brakiem profesjonalizmu i kierował motywacjami politycznymi gdyż kierowana przez niego instytucja nie kontrolowała Fundacji bo nie miała takiego prawa. Jeśli nawet zdobył on wiedzę na temat Fundacji pośrednio, w wyniku kontroli przeprowadzanych w systemie SKOK, to nie powinien jej jako urzędnik upubliczniać, na dodatek w taki sensacyjny sposób i za pomocą powielania nieprawdy.
Kasa Krajowa nie miała nic wspólnego z zakładaniem lokaty przez jakąkolwiek Fundację – proszę przeczytać komunikat Kasy Krajowej nr 8 z tego roku dotyczący tej sprawy, zamieszczony w naszej stronie internetowej a także korespondencję rzecznika KK z panią redaktor Kublik, zamieszczoną na tej samej stronie. Lektura pytań p. Kublik i moich odpowiedzi pokazuje jawne manipulacje, mające na celu umieszczenie KK w kontekście wymyślonych albo z góry założonych tez, niekorzystnych dla KK a nie mających niczego wspólnego z faktami. Również wybór fragmentów moich odpowiedzi w materiale, który jest przedmiotem Pana pytania, jest manipulacją nie oddającą istoty sprawy. Dziwi to tym bardziej, że Gazeta Wyborcza piórem swego wicenaczelnego Jarosława Kurskiego w numerze z dnia 4 grudnia tego roku domaga się poszanowania wolności słowa, deklaruje, że nie da sobie zakneblować ust. Życzę Gazecie Wyborczej sukcesów na drodze walki o wolne media, popieram ją, tylko uważam, że prawdziwym sukcesem w tej materii byłoby podjęcie próby pisania prawdy o i opieranie się na faktach dotyczących SKOK-ów przez redaktorów GW. Jedynym „śladem” SKOK w kolejnej aferze, związek z którą przypisywany jest SKOK-om, jest zapytanie o możliwość założenia lokaty, wysłane z adresu Kasy Krajowej przez księgową, która wówczas pracowała w KK, a jednocześnie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczyła usługi innym podmiotom. Prywatna korespondencja, ani tym bardziej w sprawie innego podmiotu, nie powinna być wysyłana ze służbowego adresu – to nie ulega wątpliwości. Ta nieuwaga pracowniczki nie może być jednak podstawą oskarżania kogokolwiek o przelewanie przez instytucję finansową, działającą na rynku zgodnie z ustawą i podlegającą państwowemu nadzorowi, wielomilionowych kwot na inne konta. Skutki takiego szukania sensacji mogą być dotkliwe dla całego rynku finansowego. Nie istnieje żaden związek między zapytaniami o możliwość założenia lokaty przez Fundacje a SKOK-ami, o czym dobrze wiedzą autorzy materiału, wycofując się powoli z wcześniejszych zarzutów formułowanych wprost w innych publikacjach czy łatwych do odczytania z zamieszczonej na naszej stronie internetowej korespondencji.
Kasa Krajowa współpracowała z Getin Noble Bankiem od 2012 roku i zakładała w tym banku lokaty, podobnie jak w wielu innych bankach. To normalna praktyka. Decydowała w danym momencie atrakcyjność oferty banku. Normalne jest też to, że osoba zajmująca się tymi kontaktami poleciła innej firmie najkorzystniejszą w danej chwili ofertę na rynku. GNB lokaty nie przyjął więc została złożona w innym banku, który był w tym momencie „drugi na liście”. To jest normalne. Normalne jest też wykorzystanie swojej wiedzy na temat sytuacji rynkowej. W emailach nie ma niczego poza pytaniem o warunki założenia takiej lokaty, potrzebne dokumenty itp. Odpowiedzi banku są także standardowe.
Niestety, nie mam wielu możliwości by jak najpełniej poinformować opinię publiczną o faktach, które kształtują takie a nie inne stanowisko KK, więc zarówno pana pytanie jak i moją odpowiedź zamieścimy w trosce o jawność i transparentność życia publicznego na naszej stronie internetowej.
Rozumiem specyfikę pracy dziennikarza jednakże proszę na przyszłość o nieco więcej niż godzinę na ustosunkowanie się do tak wielowątkowego zagadnienia. W razie pytań czy wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem
Rzecznik prasowy
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej

 

Wymiana pytań i odpowiedzi z dziennikarką OKO Press zamieszczonych pierwotnie po komunikacie nr 7.

Pytania dziennikarki z dnia 16.11.2018 r.:

Szanowni Państwo,
W związku z przygotowywaną przeze mnie publikacją, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy Krajowa SKOK przekazywała jakieś środki finansowe Fundacji Kocham Podlasie jakieś środki finansowe?
2. Czy prawdą jest, że Krajowa SKOK przekazała Fundacji Kocham Podlasie 70 mln złotych (które władze fundacji usiłowały następnie ulokować na koncie w Getin Banku)?
3. Na co były przeznaczone pieniądze, które Krajowa SKOK przekazała Fundacji Kocham Podlasie?
4. Co stało się z środkami, które Krajowa SKOK przekazała Fundacji Kocham Podlasie?
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w dniu dzisiejszym
Z poważaniem
Bianka Mikołajewska
Redakcja OKO.press


Odpowiedź Kasy Krajowej z dnia 17.11.2016 r.:

Szanowna Pani,

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przekazała w czwartek do opinii publicznej komunikat w sprawie prób łączenia SKOK-ów z ostatnimi wydarzeniami w Komisji Nadzoru Finansowego opisanymi w Gazecie Wyborczej.

Komunikat wyczerpuje wszelkie kwestie związane z tymi wydarzeniami, które mogłaby nadal poruszać Kasa Krajowa. Sądząc z zadanych pytań nie zamierza pani pisać o inicjatywach dotyczących folkloru ludowego na Podlasiu tylko w jakimś celu nawiązuje pani do kwot wymienionych w kontekście SKOK-ów w artykule Gazety Wyborczej a stanowiących rzekomy przedmiot rozmowy między byłym przewodniczącym KNF-u a panem Czarneckim.

Jesteśmy instytucją finansową i nie powinniśmy, nie możemy i nie chcemy brać udziału w spekulacjach na temat autentyczności cytowanych taśm, ich zawartości ani żadnych innych czynnikach związanych z kryzysem wokół KNF-u i jego politycznymi skutkami. W trosce o rzetelność społecznej komunikacji zarówno pani pytania w całości jak i naszą odpowiedź zamieścimy na naszej stronie internetowej w bezpośredniej bliskości przywoływanego komunikatu.
Z poważaniem
————————————
Biuro Rzecznika Prasowego
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej


Pytania Pani Bianki Mikołajewskiej z dnia 19.11.2018 r.

Szanowni Państwo,
Z dokumentów i relacji osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę wynika, że 13.04.2015 roku z Getin Noble Bankiem skontaktowała się Krajowa SKOK, która zwróciła się z prośbą o otwarcie rachunku technicznego i podpisanie umowę lokat z Fundacją Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie. Do banku przesłano wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego do lokat.

Bank przesłał wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Potem jednak odmówił podpisania umów – ze względu na ujawnione wówczas w mediach informacje o tym, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. likwidacji Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych i przejęcia jej majątku przez spółkę SIN, której udziałowem jest Grzegorz Bierecki.

Bank uznał, że rzeczywistym beneficjentem umów rachunku i lokat byłby Grzegorz Bierecki i że „przyjęcie lokaty na rzecz Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie, na którą mają zostać przelane środki z Kasy Krajowej SKOK, może zostać przez nadzorcę potraktowane jako pomoc w wyprowadzaniu środków Kasy Krajowej SKOK”.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi:
1. Dlaczego Krajowa SKOK zwracała się do Getin Noble Banku o otwarcie w/w rachunku?
2. Czy Krajowa SKOK zamierzała przekazać Fundacji Kocham Podlasie jakieś środki? A jeśli tak – w jakiej wysokości i na jaki cel?
3. Czy Krajowa SKOK zwracała się do innego banku o założenie rachunku i podpisanie umowy lokat z w/w fundacją? Czy rachunek ostatecznie założono?
4. Czy Krajowa SKOK przekazała w/w fundacji jakieś środki finansowe? A jeśli tak – w jakiej wysokości i na jaki cel?
5. Czy Krajowa SKOK przekazywała jakieś środki finansowe innym podmiotom nie należącym do systemu SKOK, związanym z Grzegorzem Biereckim?
Proszę o udzielenie odpowiedzi do 20.11. br.
Z poważaniem
Bianka Mikołajewska
Redakcja OKO.press

Odpowiedź Kasy Krajowej z dnia 19.11.2018 r.:

Szanowna Pani,

Kasa Krajowa prowadzi zgodnie z ustawą o SKOK działalność lokacyjną na rzecz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. W czasie ostatnich kilku lat współpracowała w tym zakresie z około 20 różnymi bankami działającymi w Polsce.

Pieniądze deponowane przez SKOK-i na lokatach w Kasie Krajowej były i są między innymi inwestowane na lokatach bankowych, na korzystnych dla Kas warunkach. W 2012 roku zawarto umowę ramową transakcji lokat z Getin Noble Bank S.A.

Sądzę zresztą, że zna Pani fakty w tym zakresie, wie Pani jak działamy bo jest Pani przecież laureatką nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego, przyznaną za znajomość struktury, sposobów działania i realizacji misji przez SKOK-i.

Jednocześnie informuję, po raz kolejny, że Kasa Krajowa nie przekazywała żadnych środków finansowych Fundacji Kocham Podlasie. Na pytania z tego zakresu już Pani odpowiedzieliśmy i nie wiemy co moglibyśmy jeszcze dodać.

Grzegorz Bierecki jest jednym z inicjatorów i twórców systemu SKOK. Nie wiemy jakie podmioty traktuje Pani za należące do tego systemu a jakie nie. W każdym razie instytucje powstałe w wyniku realizacji idei samopomocy finansowej, mające charakter spółdzielczy, nawiązujące zarówno do polskiej tradycji jak i wzorów unii kredytowych na całym świecie i ukształtowane na przestrzeni kilkunastu lat w jeden system SKOK, współpracę między sobą traktują jako bardzo ważny element zapewniający członkom Kas korzystne warunki oszczędzania i kredytowania a także bezpieczeństwo powierzonych środków. Przepływy finansowe między tymi instytucjami są sprawą naturalną bo służyły i służą jednemu celowi – dobru członków i rozwojowi ich instytucji np. wspólnym akcjom reklamowym.

W trosce o rzetelność społecznej komunikacji zarówno Pani pytania w całości jak i odpowiedź zamieścimy na naszej stronie internetowej w bezpośredniej bliskości komunikatu nr 7 Kasy Krajowej, który dotyczył ujawnienia zapisów rozmowy między byłym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego a właścicielem Getin Noble Banku a do czego w oczywisty sposób Pani nawiązuje.
Z poważaniem
————————————
Mariusz Wielebski
Rzecznik prasowy
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej

Pytania dziennikarki z dnia 19.11.2018 r.:
Szanowni Państwo,

Przesłany przez Państwa wywód nie zawiera odpowiedzi na żadne z przesłanych przeze mnie pytań. Jeszcze raz bardzo więc proszę o udzielenie odpowiedzi na nie.

Równocześnie informuję, że nie wyrażam zgody na zamieszczanie na Państwa stronie internetowej, ani przekazywanie osobom trzecim korespondencji kierowanej przeze mnie do Państwa. W przypadku upublicznienia korespondencji, w związku z naruszeniem praw autorskich, zmuszona będę podjąć stosowne kroki prawne.
Z poważaniem
Bianka Mikołajewska
Redakcja OKO.press


Odpowiedź Kasy Krajowej z dnia 20.11.2018 r.:

Szanowna Pani,
mój wywód zawiera odpowiedzi na wszystkie Pani pytania. Składa się z nich. Ale dobrze:

1. Kasa Krajowa zawarła w 2012 roku ramową umowę z Getin Noble Bank S.A. gdyż prowadzi, zgodnie z ustawą o SKOK działalność lokacyjną na rzecz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. W czasie ostatnich kilku lat współpracowała w tym zakresie z około 20 różnymi bankami działającymi w Polsce. Uzupełniam o dodatkową informację, której nie było w poprzednim emailu: 13 kwietnia 2015 roku Kasa Krajowa nie zakładała lokaty w Getin Noble Banku.
2. Kasa Krajowa nie tylko nie zamierzała ale także nie mogła a w konsekwencji nie przekazywała Fundacji żadnych środków finansowych.
3. Kasa Krajowa zwracała się do wielu banków z powodów wymienionych w odpowiedzi na pytanie 1. Nie dotyczyło to spraw związanych z Fundacją Kocham Podlasie.
4. Powtarzam odpowiedź na pytanie 2: Kasa Krajowa nie tylko nie zamierzała ale także nie mogła a w konsekwencji nie przekazywała Fundacji żadnych środków finansowych.

5. Proszę o uściślenie, które podmioty uznaje Pani za należące do systemu SKOK. Powtarzam jednocześnie część odpowiedzi (skracam wywód) z udzielonej na poprzedni Pani email: Instytucje powstałe w wyniku realizacji idei samopomocy finansowej (SKOK-i) współpracę między sobą traktują jako bardzo ważny element, korzystny dla członków Kas i bezpieczeństwa powierzonych im środków. Przepływy finansowe między tymi instytucjami są sprawą naturalną bo służą wspólnym i mającym jeden cel przedsięwzięciom.

Proszę także o zrozumienie w sprawie umieszczania zarówno pytań Pani jak i naszych odpowiedzi na stronie Internetowej. W obliczu tak napastliwych artykułów, jakie na temat SKOK-ów pojawiają się w mediach, staramy się zachowywać daleko idącą otwartość i transparentność. Jednakże nie chcemy bezczynnie przyglądać się wprowadzaniu w błąd opinii publicznej i licznym manipulacjom. Nasi członkowie to około półtora miliona Polaków. Docieramy do nich między innymi za pomocą naszej strony internetowej. Chcemy dla nich być także transparentni. Maile do Kasy Krajowej, podpisane przez Panią, mają w temacie: „pilne pytania z redakcji dot. 70 milionów przekazanych Fundacji Kocham Podlasie”. Zgodzi się Pani chyba na to, że pytania dziennikarza o fakty, pytania skierowane do instytucji finansowej, nie powinny już w temacie zawierać tezy a być może nawet tytułu przygotowywanego artykułu. Choćby tylko z tego wnioskuję (ale nie tylko, niech Pani przeczyta pod tym samym kątem swoje pytania) że Kasa Krajowa nie ma pomóc Pani w zebraniu informacji na temat tego, co działo się naprawdę, tylko np. spełnić zawodowy wymóg zapytania drugiej strony bez jakichkolwiek konsekwencji dla treści powstającego materiału. Zarówno Pani pytania jak i moje odpowiedzi nie są przedmiotem prawa autorskiego. Może mi Pani zarzucić minięcie się z istotą dobrych obyczajów w tej kwestii, ale w takim przypadku co ja mam sądzić o Pani aktywności podczas tej korespondencji? Może błędnie odczytuję Pani intencje – wtedy przepraszam i tylko dlatego, po raz trzeci na zasadnicze pytanie – a po raz drugi na pozostałe pytania – odpowiadam.

W trosce o rzetelność społecznej komunikacji zarówno Pani pytania w całości jak i odpowiedź zamieścimy na naszej stronie internetowej w bezpośredniej bliskości komunikatu nr 7 Kasy Krajowej, który dotyczył ujawnienia zapisów rozmowy między byłym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego a właścicielem Getin Noble Banku.
Z poważaniem
————————————
Mariusz Wielebski
Rzecznik prasowy
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej

Pytania dziennikarki z dnia 20.11.2018 r.:

Szanowny Panie,
Albo Pan celowo nie odpowiada na pytanie albo go Pan nie rozumie.

Nie pytałam w mailach o lokaty Krajowej SKOK w bankach, lecz o zaangażowanie Krajowej SKOK w otwarcie lokaty Fundacji Kocham Podlasie i powód tego zaangażowania.

Pan zaś z uporem pisze o lokatach KK – m.in. lokacie w Getin Banku. Nawiasem mówiąc, ciekawe że nie podał Pan dokładnej daty zawarcia umowy z tym bankiem (która pozwoliłaby stwierdzić, czy umowę zawarto jeszcze gdy szefem KK był Grzegorz Bierecki, dziś ostro krytykujący Getin Bank).
Bianka Mikołajewska
Redakcja OKO.press


Odpowiedź Kasy Krajowej z dnia 21.11.2018 r.:

Szanowna Pani,
odpowiadam na wszystkie Pani pytania. Dla uporządkowania podaję wszystkie w kolejności otrzymywania:
Dnia 16 listopada:
1. Czy Krajowa SKOK przekazywała jakieś środki finansowe Fundacji Kocham Podlasie jakieś środki finansowe?
2. Czy prawdą jest, że Krajowa SKOK przekazała Fundacji Kocham Podlasie 70 mln złotych (które władze fundacji usiłowały następnie ulokować na koncie w Getin Banku)?
3. Na co były przeznaczone pieniądze, które Krajowa SKOK przekazała Fundacji Kocham Podlasie?
4. Co stało się z środkami, które Krajowa SKOK przekazała Fundacji Kocham Podlasie?
oraz
1. Dlaczego Krajowa SKOK zwracała się do Getin Noble Banku o otwarcie w/w rachunku?
2. Czy Krajowa SKOK zamierzała przekazać Fundacji Kocham Podlasie jakieś środki? A jeśli tak – w jakiej wysokości i na jaki cel?
3. Czy Krajowa SKOK zwracała się do innego banku o założenie rachunku i podpisanie umowy lokat z w/w fundacją? Czy rachunek ostatecznie założono?
4. Czy Krajowa SKOK przekazała w/w fundacji jakieś środki finansowe? A jeśli tak – w jakiej wysokości i na jaki cel?
5. Czy Krajowa SKOK przekazywała jakieś środki finansowe innym podmiotom nie należącym do systemu SKOK, związanym z Grzegorzem Biereckim? otrzymałem dnia 19 listopada.

Teraz wyjaśnię jak je rozumiem. Jest to dziewięć pytań. Z nich tylko jedno, numer 1 w emailu z dnia 19 listopada jest prawdopodobnie tym, o którym pisze Pani jako o pytaniu „o zaangażowanie Krajowej SKOK w otwarcie lokaty Fundacji Kocham Podlasie i powód tego zaangażowania”. Tak sformułowanego pytania nie otrzymałem. Ponieważ Krajowa SKOK zwracała się do Getin Noble Banku wyłącznie w ramach Umowy Ramowej Transakcji Lokat z roku 2012 i dotyczyło to wyłącznie lokat Krajowej SKOK zakładanych na rzecz SKOK-ów odpowiedziałem w sposób, który wyjaśniał charakter i naturę kontaktów Krajowej SKOK i Getin Noble Bank. Nie mogłem wyjaśnić też powodów zaangażowania ponieważ nie było zaangażowania. Dokładnej daty rzeczywiście nie podałem tylko rok zawarcia (w mojej odpowiedzi z dnia 19 listopada. Czy interesuje Panią dokładna data? Jeśli tak to sprawdzę). Rozumiem, że do odpowiedzi na pozostałe pytania nie ma Pani zastrzeżeń. Dodam jedynie, że jednym z podstawowych kryteriów wyboru jakiegokolwiek banku dla założenia konkretnej lokaty przez Kasę Krajową były korzyści jakie mogły osiągnąć SKOK-i z powodu podjęcia takiej decyzji przez zarząd Kasy Krajowej, niezależnie od jego składu. Odnoszę się tu do słów: ” Nawiasem mówiąc, ciekawe, że nie podał Pan dokładnej daty zawarcia umowy z tym bankiem (która pozwoliłaby stwierdzić, czy umowę zawarto jeszcze gdy szefem KSKOK był Grzegorz Bierecki, dziś ostro krytykujący Getin Bank)”. Stąd także Kasę Krajową łączyły z innymi bankami podobne umowy co z Getin Bankiem.

W trosce o rzetelność społecznej komunikacji zarówno Pani dotychczasowe pytania w całości jak i moje wyjaśnienia oraz uściśloną odpowiedź na jedno z nich zamieścimy na naszej stronie internetowej w bezpośredniej bliskości komunikatu nr 7 Kasy Krajowej, który dotyczył ujawnienia zapisów rozmowy między byłym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego a właścicielem Getin Noble Banku.
Z poważaniem
————————————
Mariusz Wielebski
Rzecznik prasowy
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej

Pytanie dziennikarki z dnia 21.11.2018 r.:

Szanowni Państwo,
W związku z przygotowywaną przeze mnie publikacją, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
1. W jakim okresie i na jakim stanowisku był zatrudniony w Krajowej SKOK p. Filip Czuchwicki?
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi do 22. 11. br.
Z poważaniem
Bianka Mikołajewska
Redakcja OKO.press


Odpowiedź Kasy Krajowej z dnia 22.11.2018 r.:

Szanowna Pani,

Pan Filip Czuchwicki zatrudniony był w Kasie Krajowej od 1.08.2010 r. do 28.02.2013 r. na stanowisku specjalisty ds. prawnych.

W trosce o rzetelność społecznej komunikacji zarówno Pani dotychczasowe pytania w całości jak i moje wyjaśnienia oraz uściśloną odpowiedź na jedno z nich zamieścimy na naszej stronie internetowej w bezpośredniej bliskości komunikatu nr 7 Kasy Krajowej, który dotyczył ujawnienia zapisów rozmowy między byłym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego a właścicielem Getin Noble Banku.
Z poważaniem
————————————
Mariusz Wielebski
Rzecznik prasowy
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej

Tekst o 70 milionach nie powstał do dnia 07.12.2018, natomiast po zadaniu ostatniego pytania, na nowy i całkowicie inny temat, autorka opublikowała na portalu tekst, który zamieszczamy poniżej.Wymiana pytań i odpowiedzi między dziennikarką Gazety Wyborczej a biurem rzecznika prasowego KK.

Pytania z dnia 30 listopada 2018 r.

Witam,
W związku z planowaną publikacją tekstu, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:
– Dlaczego KK SKOK w kwietniu 2015 r. zwróciła się do GNB z prośbą o otwarcie technicznego dla Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie?
– Jaka byłą rola KK SKOK w tej operacji?
– Jaką lokatę miała ta Fundacja umieścić na rachunku technicznym w GNB?
– Czyje to były pieniądze? Skąd pochodziły?
– Kto był beneficjentem rzeczywistym?
Dziękuję,
Agnieszka Kublik, Gazeta Wyborcza


Odpowiedź Kasy Krajowej z dnia 3.12.2018 r.

Szanowna Pani,
niestety, nie możemy odpowiedzieć na pani pytania gdyż nie powinniśmy domyślać się co oznacza skrót GNB. Chcielibyśmy mieć pewność o co konkretnie pani pyta.
Z poważaniem
————————————
Biuro Rzecznika Prasowego
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej

Mail od dziennikarki z dnia 3.12.2018

Tego maila traktuję jak nieudolną próbę uniknięcia odpowiedzi na pytania.
Dlatego jeszcze raz proszę o odpowiedzi, które wysłałam w piątek rano.
Proszę o odpowiedzi dziś do godziny 15.

Odpowiedź Kasy Krajowej z 03.12.2018 r.:

Szanowna Pani,
wracając do pytań z piątku i dzisiejszych emaili od Pani:
1. domyślam się, że chodzi o Getin Noble Bank S.A.
2. domyślam się, że z zawartego w pierwszym pytaniu sformułowania
„…z prośbą o otwarcie technicznego dla…” wypadło słowo „rachunku”.

Na pierwsze pytanie z piątku (tożsame z nadesłanym dzisiaj) nie mogę odpowiedzieć tak, by sens odpowiedzi odpowiadał precyzyjnie na zawarte w pytaniu sformułowania. Kasa Krajowa nie zwracała się do Getin Noble Banku w kwietniu 2015 roku z prośbą o otwarcie rachunku technicznego dla Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie. W związku z tym nie mogę się też ustosunkowywać do pytań będących wynikiem przekonania, że było inaczej, co wynika ze sposobu sformułowania pytania: „Dlaczego….?” Nie mogę też odpowiedzieć na Pani pytania dotyczące innych podmiotów niż Kasa Krajowa co wynika z faktu, że jestem rzecznikiem tylko Kasy Krajowej. W trosce o uniknięcie posądzeń o nieudolne próby unikania odpowiedzi na pytania będę zobowiązany gdyby w ewentualnej przyszłej korespondencji starała się Pani o bardziej precyzyjne i staranne formułowanie pytań. W trosce o rzetelność społecznej komunikacji zarówno Pani pytania w całości jak i odpowiedzi zamieścimy na naszej stronie internetowej.
Z poważaniem
————————————
Mariusz Wielebski
Rzecznik prasowy

Odpowiedz dziennikarki GW z 03.12.2018 r.:

Szanowny Panie,

uprzejmie dziękuję za wyrażoną troskę o rzetelność informacji, która jak rozumiem leży u podstaw wszystkich udzielanych przez Pana odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Zapowiedź a w zasadzie swego rodzaju groźba publikowania przez państwa pytań dziennikarza stanowi swego rodzaju precedens. Rozumiem, że ma on zniechęcić mnie na przyszłość od kierowania jakichkolwiek pytań do KK SKOK. Taka próba zniechęcania dziennikarza może być oceniona jako forma utrudniania krytyki prasowej – co jak Pan doskonale zapewne wie – jest działaniem bezprawnym.

PS Będę zobowiązana, gdyby zechciał Pan jednak przesłać odpowiedzi na zadane dziś pytania jutro do godz 12.00.
Agnieszka Kublik Gazeta Wyborcza


2 odpowiedzi Kasy Krajowej z dnia 4.12.2018 r.

Szanowna Pani,

otrzyma Pani dziś odpowiedzi, chciałbym tylko najpierw wyjaśnić kilka kwestii. Publikuję pytania i odpowiedzi z kilku powodów. Zapowiedź ta nie jest groźbą, co podnosi Pani we wczorajszym emailu i nie ma na celu zniechęcenie kogokolwiek do zadawania pytań Kasie Krajowej. My nie utrudniamy krytyki prasowej tylko staramy się o przedstawienie opinii publicznej, a w tym ponad milionowi członków spółdzielczych kas , naszego punktu widzenia i obiektywnego obrazu SKOK-ów oraz o przybliżenie sposobów i metod, za pomocą których kształtowany jest w niektórych mediach ich skrajnie negatywny obraz.

Ja się nie boję w imieniu Kasy Krajowej ujawnienia odpowiedzi. Czego obawiać mieliby się dziennikarze Gazety Wyborczej jeśli ujawnione będą pytania? Jak rozumiem, gdyby te pytania zostały zadane np. w studiu radiowym, w audycji „na żywo” i udzieliłbym na nie takich samych odpowiedzi jak teraz pisemnie to wówczas nie byłoby mowy o utrudnianiu krytyki prasowej? Na czym konkretnie miałaby ona polegać?

Kiedy wraz z Wojciechem Czuchnowskim przygotowywała Pani duże materiały do Gazety Wyborczej gdzie w formie jednoznacznej padły informacje o tym, że Kasa Krajowa podjęła próbę otwarcia rachunku celem przekazania pieniędzy na konto Fundacji Kocham Podlasie wówczas nie zadawała Pani nam pytań. Wymieniają Państwo osoby i podmioty, do których kierowaliście pytania w tej sprawie. Kasy Krajowej nie wymieniacie, zgodnie z prawdą.

Bardzo przepraszam ale dziennikarze nie są osobami wyjątkowymi a ich działania i przygotowane artykuły podlegają ocenie tak samo jak działania innych ludzi np. od strony warsztatu, moralnej, prawnej. To nie jest tak, że można pisać jak i o czym się chce i nie troszczyć się o skutki a jednocześnie twierdzić, że jeśli ktoś uważa inaczej to tłumi krytykę prasową. Potrzebna jest zarówno krytyka prasowa jak i odpowiedzialność.
Z poważaniem
————————————
Mariusz Wielebski
Rzecznik prasowy

Szanowna Pani,

Kasa Krajowa prowadzi ,zgodnie z ustawą o SKOK, działalność lokacyjną na rzecz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. W czasie ostatnich kilku lat współpracowała w tym zakresie z około 20 różnymi bankami działającymi w Polsce. Pieniądze deponowane przez SKOK-i na lokatach w Kasie Krajowej były i są między innymi inwestowane na lokatach bankowych, na korzystnych dla Kas warunkach. W 2012 roku zawarto umowę ramową transakcji lokat z Getin Noble Bank S.A. W 2015 roku

Kasa Krajowa wielokrotnie kontaktowała się z Getin Noble Bankiem w ramach realizowanej umowy. W trosce o rzetelność społecznej komunikacji zarówno Pani pytania w całości jak i odpowiedź zamieścimy na naszej stronie internetowej w bezpośredniej bliskości komunikatu nr 7 Kasy Krajowej, który dotyczył ujawnienia zapisów rozmowy między byłym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego a właścicielem Getin Noble Banku.
Z poważaniem
————————————
Mariusz Wielebski
Rzecznik prasowy

Mail od dziennikarki z dnia 04.12.2018 r.:

Szanowny Panie,
Moje pytania były następujące:
– Dlaczego KK SKOK w kwietniu 2015 r. zwróciła się do GNB z prośbą o otwarcie rachunku technicznego dla Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie?
– Jaka byłą rola KK SKOK w tej operacji?
– Jaką lokatę miała ta Fundacja umieścić na rachunku technicznym w GNB?
– Czyje to były pieniądze? Skąd pochodziły?
– Kto był beneficjentem rzeczywistym?
W pańskim mailu nie znajduję odpowiedzi na żadne z tych pytań. Pisze pan: „W 2015 roku Kasa Krajowa wielokrotnie kontaktowała się z Getin Noble Bankiem w ramach realizowanej umowy”. Pytałam o maile z kwietnia 2015 r. w sprawie konkretnej fundacji – Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie.
Dlatego po raz kolejny proszę o konkretne odpowiedzi na konkretne pytania. Przypominam, że pytania wysłałam w piątek, 30 listopada, rano.
Będę zobowiązana, gdyby zechciał Pan jednak przesłać odpowiedzi na zadane dziś do godz 14.00.

Odpowiedź Kasy Krajowej z 04.12.2018 r.:

Szanowna Pani,

bardzo mi przykro ale odpowiedziałem już na Pani pytania i to nie jeden raz. Ale powtórzę: Kasa Krajowa nie zwracała się do Getin Noble Banku z prośbą o otwarcie rachunku technicznego dla Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie ( mój email z poniedziałku 3 grudnia). W związku z tym nie mogę wskazać roli Kasy Krajowej. W kwestii formalnej: Pani modyfikuje pytania już zadane: pytała Pani dotychczas o to dlaczego Kasa Krajowa w kwietniu itd. Teraz pisze Pani, że chodzi o maile z kwietnia 2015 roku. Kasa Krajowa wielokrotnie i z różnych powodów kontaktowała się z Getin Noble Bankiem. Związane to było z realizacją umowy, o której pisałem dzisiaj. Kontaktowano się telefonicznie, emailowo i za pomocą listów oficjalnych. W sprawach związanych z Fundacją dotyczących jej lokat itd. – trzy ostatnie pytania, proszę o kontakt z Fundacją. Ja z powodów oczywistych nie mam wiedzy na ten temat gdyż jestem rzecznikiem Kasy Krajowej.
Z poważaniem
————————————
Mariusz Wielebski
Rzecznik prasowy

Mail z Gazety Wyborczej z 04.12.2018 r.:

Moje pytania dotyczyły KK SKOK nie Fundacji.
Nadal nie mam odpowiedzi w sprawie pośrednictwa KK SKOK między GNB a Fundacją Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie.
Więc ponawiam pytania: dlaczego to KK SKOK zwróciła się do GNB w tej sprawie?


Odpowiedz Kasy Krajowej z 05.12.2018 r.:

Szanowna Pani,
przecież ja odpowiadam na pani pytania!
Dlaczego pani zdaniem pytania:
– Jaką lokatę miała ta Fundacja umieścić na rachunku technicznym w GNB?
– Czyje to były pieniądze? Skąd pochodziły?
– Kto był beneficjentem rzeczywistym?
są pytaniami do Kasy Krajowej a nie do Fundacji?

Nie rozumiem też dlaczego odpowiedź: Kasa Krajowa nie zwracała się do Getin Noble Banku z prośbą o otwarcie rachunku technicznego dla Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie nie jest – pani zdaniem – odpowiedzią na pytanie: – Dlaczego KK SKOK w kwietniu 2015 r. zwróciła się do GNB z prośbą o otwarcie rachunku technicznego dla Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie? Te pytania i odpowiedzi co cytaty z naszej korespondencji.
Przykro mi to pisać ale pani metody pracy kojarzą mi się bardziej z procederem nękania a nie dochodzenia do prawdy.
Z poważaniem
————————————
Mariusz Wielebski
Rzecznik prasowy

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: