Obchody Międzynarodowego Dnia Unii Kredytowych na świecie

Brytyjskie Stowarzyszenie Unii Kredytowych (ABCUL) zorganizowało 17 października, w siedzibie parlamentu brytyjskiego, w pałacu Westminsterskim w Londynie, obchody święta unii. Patronat objęła Międzyparlamentarna Grupa ds. Unii Kredytowych pod przewodnictwem posła Bim Afolami z rządzącej partii Torysów (konserwatyści). Spotkanie w Westminsterze odbyło się w wyjątkowo uroczystej oprawie, w największej sali im. Winstona Churchilla, z udziałem wielu posłów i około stu zaproszonych gości a także przedstawicieli rządu Wielkiej Brytanii oraz – co ciekawe – Citi Banku, sponsora wydarzenia.

W imieniu Kasy Krajowej wszystkich pozdrowił Paweł Grzesik. Przedstawiciel polskich SKOK-ów skoncentrował się następnie na genezie powojennej odbudowy systemu kas w Polsce, obecnym etapie reformy systemu oraz wsparciu, którego polskie Kasy – indywidualnie i jako system SKOK – udzielały i udzielają nowo powstającym uniom w takich państwach jak Białoruś, Ukraina, Litwa, Mołdawia, Macedonia, Federacja Rosyjska, Rumunia, Słowacja. Programy te są wdrażane bezpośrednio jak i w partnerstwie z polskim MSZ, UNDP, Bankiem Światowym i Światową Radą Unii Kredytowych.

Mówca zwrócił też uwagę na znaczącą rolę jaką w rozwoju SKOK-ów odegrało ponad 20- letnie partnerstwo z uniami ze stanu Georgia w USA, działającymi pod przywództwem Mike Mercera, prezesa Georgia Credit Unions League, odpowiednika Kasy Krajowej na szczeblu stanowym: „(..) To odrodzenie polskich, przedwojennych kas było możliwe dzięki współpracy międzynarodowej i pomocnej dłoni, wyciągniętej przez naszych amerykańskich przyjaciół(…)”. Trzeba dodać, że ABCUL podpisał w 2016 roku deklarację współpracy z uniami ze stanu Georgia – to ważne potwierdzenie kluczowej roli amerykańskiego systemu w dzieleniu się doświadczeniami i najlepszymi praktykami ze swoimi europejskimi partnerami.

Poseł Bim Afolami, podsumowując wystąpienia, podkreślił wagę i wymiar społeczny unii kredytowych w Wielkiej Brytanii i na świecie, oraz ich ogromną rolę w likwidacji wykluczenia finansowego, eliminacji ubóstwa i różnic rozwojowych, zarówno w społeczeństwie brytyjskim, jak i we wszystkich 107 państwach gdzie unie kredytowe działają.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: