Członkowie Rady Nadzorczej Kasy Krajowej i Kasy Stefczyka Nagrodzeni

Wyróżnienia i nagrody dla Członków Rady Nadzorczej Kasy Krajowej i Kasy Stefczyka wręczone 4 lipca br. podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

4 lipca br. podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, zorganizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie – Jarosław Zieliński, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mieczysław Grodzki, prezes KRS oraz dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS wręczyli doroczne wyróżnienia i nagrody.

Liderem Spółdzielczości Polskiej został m.in. prof. Adam Jedliński – przewodniczący RN KSKOK;

tytuł Samorządowca – Spółdzielcy 2016 roku przypadł w udziale m.in. Jarosławowi Biereckiemu – radnemu Sejmiku Województwa Pomorskiego, członkowi RN Kasy Stefczyka;

Nagrodę I Stopnia XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości otrzymał zaś Janusz Ossowski, członek RN KSKOK, za książkę Społeczne instytucje oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku. Słownik historyczny.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.