Prezes Krajowej SKOK w ścisłym kierownictwie WOCCU

Pod hasłem „Odkryj różnicę” trwa w Wiedniu międzynarodowa konferencja liderów unii kredytowych z całego świata. Odpowiedniki spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych działających w Polsce, zrzesza Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU). Do ścisłego kierownictwa WOCCU dołączył ponownie na drugą kadencję Polak, prezes Kasy [...]

Członkowie Rady Nadzorczej Kasy Krajowej i Kasy Stefczyka Nagrodzeni

Wyróżnienia i nagrody dla Członków Rady Nadzorczej Kasy Krajowej i Kasy Stefczyka wręczone 4 lipca br. podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. 4 lipca br. podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, zorganizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie - Jarosław Zieliński, [...]

Jubileusz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Każde 25-lecie to czas podsumowań, nowych planów i świętowania. Taką okazję miały Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Ćwierć wieku działalności uczciły podczas Konferencji, która w tym roku odbyła się na Jasnej Górze. 25 lat temu odrodził się w Polsce samopomocowy ruch spółdzielczości finansowej. Dzięki zaangażowaniu [...]

Pielgrzymka dziękczynna do Rzymu

Pielgrzymka do Rzymu jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z jubileuszem 25-lecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z jubileuszem 25-lecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych była pierwsza w historii Kas pielgrzymka dziękczynna do Rzymu, do grobu Jana Pawła II i [...]

Informacja Kasy Krajowej o sytuacji sektora skok w roku 2016

Informacja Kasy Krajowej o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w roku 2016 roku Kasa Krajowa na podstawie wstępnych danych za rok 2016 otrzymanych od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dokonała analizy sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Według stanu na 31 grudnia 2016 [...]

Kasa Krajowa członkiem zespołu ds. FinTech przy KNF

Przy Komisji Nadzoru Finansowego pracuje zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. Jego celem jest opracowanie propozycji możliwych działań po stronie właściwych organów (w tym propozycji zmian przepisów prawa i innych regulacji oraz zmian stosowanych praktyk), sprzyjających rozwojowi innowacji finansowych (FinTech) w [...]

Komunikat Kasy Krajowej w związku z zawieszeniem działalności Wielkopolskiej SKOK

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przyjęła decyzję o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej SKOK z dużym niepokojem. W ocenie Kasy Krajowej nie wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, jakie były do dyspozycji. Jednocześnie Kasa Krajowa stwierdza kategorycznie, [...]

Komunikat Kasy Krajowej

Sejm RP uchwalił w dniu 26 stycznia 2017 r. ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw mającą na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. stwierdzającego niekonstytucyjność art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych. Ustawa trafi teraz [...]

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych, zwanych także Kasami Kredytowymi, jest obchodzony przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU) od 1948 roku w trzeci czwartek października. W bieżącym roku święto przypada 20 października 2016 r. Wydarzenie to stanowi okazję do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli tych instytucji o charakterze [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.