Informacja Kasy Krajowej o sytuacji sektora skok w roku 2016

Informacja Kasy Krajowej o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w roku 2016 roku Kasa Krajowa na podstawie wstępnych danych za rok 2016 otrzymanych od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dokonała analizy sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Według stanu na 31 grudnia 2016 [...]

Kasa Krajowa członkiem zespołu ds. FinTech przy KNF

Przy Komisji Nadzoru Finansowego pracuje zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. Jego celem jest opracowanie propozycji możliwych działań po stronie właściwych organów (w tym propozycji zmian przepisów prawa i innych regulacji oraz zmian stosowanych praktyk), sprzyjających rozwojowi innowacji finansowych (FinTech) w [...]

Komunikat Kasy Krajowej w związku z zawieszeniem działalności Wielkopolskiej SKOK

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przyjęła decyzję o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej SKOK z dużym niepokojem. W ocenie Kasy Krajowej nie wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, jakie były do dyspozycji. Jednocześnie Kasa Krajowa stwierdza kategorycznie, [...]

Komunikat Kasy Krajowej

Sejm RP uchwalił w dniu 26 stycznia 2017 r. ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw mającą na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. stwierdzającego niekonstytucyjność art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych. Ustawa trafi teraz [...]

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych, zwanych także Kasami Kredytowymi, jest obchodzony przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU) od 1948 roku w trzeci czwartek października. W bieżącym roku święto przypada 20 października 2016 r. Wydarzenie to stanowi okazję do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli tych instytucji o charakterze [...]

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Uczestnikami Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku kapitałowego mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 15 listopada 2016 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz [...]

Ukonstytuowało się światowe zrzeszenie regulatorów unii

Wiktor Kamiński z Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej został wybrany do władz Światowego Zrzeszenia Regulatorów Unii Kredytowych (ICURN) Washington DC, USA – Regulatorzy i nadzorcy unii kredytowych z 22 krajów i 30 jurysdykcji z różnych części świata zgromadzili się  w Waszyngtonie na dorocznej konferencji. [...]

Sposób na ograniczenie szarej strefy

Nowelizacja ustawy narzuci przedsiębiorcom obowiązek korzystania z rachunku płatniczego już po przekroczeniu transakcji powyżej 15 tys. zł., co jest konsekwencją zmian w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rząd podejmuje liczne inicjatywy mające na celu ograniczenie szarej strefy. Nowelizacja ustawy narzuci przedsiębiorcom [...]

Unia Europejska przyjrzy się działaniom instytucji państwowych wobec SKOK-ów

Wskutek politycznej nagonki z mapy Polski zniknęło sześć kas, w stosunku do których ogłoszono upadłość, pięć kas zostało przyłączonych do banków komercyjnych, aktywa kas uległy zmniejszeniu - wyliczał Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK podczas XXIV Krajowej Konferencji SKOK, która 24 czerwca br. odbyła [...]

Batalia o dobre prawo dla spółdzielczości finansowej trwa

Trwa walka o ostatni bastion polskiego kapitału. Przeciwko niekorzystnym zmianom w funkcjonowaniu banków spółdzielczych narzucanym w skandaliczny sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego protestuje Krajowa Rada Spółdzielcza, naczelny organ ruchu spółdzielczości w Polsce. Od czasów drastycznej dla milionów Polaków prywatyzacji i oddania w [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.