Sytuacja na terenie Ukrainy jest dramatyczna i napawa wszystkich grozą |

Sytuacja na terenie Ukrainy jest dramatyczna i napawa wszystkich grozą

Sytuacja na terenie Ukrainy jest dramatyczna i napawa wszystkich grozą. W całej Polsce naszymi myślami i działaniami wspieramy naszych sąsiadów.

W tej strasznej chwili nie zapominamy również o naszych koleżankach i kolegach z Ukraińskich Unii Kredytowych. Jesteśmy członkami wielkiej, międzynarodowej rodziny unii kredytowych. Już w pierwszych chwilach wojny Kasa Krajowa wysłała do naszych ukraińskich partnerów deklarację wsparcia i wszelkiej możliwej pomocy.

Z trwogą monitorujemy działania wojenne, pełne okrucieństwa i niesprawiedliwości, których nie da się usprawiedliwić w jakikolwiek sposób.

 

Bohaterska Ukraino, społeczność SKOK zawsze będzie pomagać i wspierać Twoją walkę o niepodległość i sprawiedliwość.

Chwała obrońcom Ukrainy.

Pracownicy Kasy Krajowej

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.