Aktualności |

30-lat skok – Dla wspólnego dobra

Sektor SKOK obchodzi w tym roku 30-lecie. Niewątpliwie jest to wspaniała rocznica, z której należy być dumnym. Pierwsze SKOK-i powstawały przy zakładach pracy. Był to moment ogromnych zmian w naszym kraju. Kasy powstawały z inicjatywy działaczy związkowych NSZZ Solidarność oraz pracowników danych firm. To oni je zakładali i nimi [...]

Światowe media o aktywności Systemu SKOK

Jak już informowaliśmy, przedstawiciele KSKOK zabrali głos w specjalnym webinar nt. sytuacji Ukraińskich Unii Kredytowych. Aktywność ta została odnotowana przez światowe mass media. Szczegóły poniżej: Woccu webinar describes efforts to support credit unions in Ukraine - Co-operative News [...]

Webinar na temat aktualnej sytuacji systemu
Ukraińskich Unii Kredytowych

Przedstawiciele World Council of Credit Unions (WOCCU) zorganizowali webinar na temat aktualnej sytuacji systemu Ukraińskich Unii Kredytowych. Wśród prelegentów prezentacji przybliżającej realia życia w warunkach działań wojennych głos zabrali reprezentanci KSKOK. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszczonym [...]

Prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak
uczestniczył w konferencji we Florencji organizowanej
przez DCUC – Defense Credit Union Council

W tym tygodniu Prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak uczestniczył w konferencji we Florencji organizowanej przez DCUC - Defense Credit Union Council. W trakcie konferencji szeroko omawiano sytuację związaną z wojną na Ukrainie. Prezes Rafał Matusiak omówił sytuację polityczno-gospodarczą, militarną oraz szeroko omówił zakres pomocy udzielanej [...]

WOCCU w Polsce

Z krótką roboczą wizytą przybyła do Polski delegacja World Council of Credit Unions' (WOCCU) z Panią Prezes i zarazem Dyrektorem Generalnym Elissą McCarter LaBorde. Wczoraj w Rzeszowie doszło do konsultacji z w ramach projektu CAP, następnie w Sopocie spotkała się z przedstawicielami KSKOK z Prezesem Rafałem Matusiakiem na czele. Greg [...]

WOCCU spełnia deklarację

Od pierwszych dni wojny, spółdzielcy zrzeszeni w uniach kredytowych wspierają Ukraińców. Na stronie www Światowej Rady Unii Kredytowych zamieszczono informacje o bieżącej aktywności WOCCU. Ukrainian Crisis Response | World Council of Credit Unions (woccu.org) Ukrainian Crisis Response | World Council of Credit Unions [...]

Wdrożenie w SKOK-ach programu dopłat do żłobka

Od kwietnia obowiązuje dofinansowanie dla rodzin z małymi dziećmi. System SKOK udostępnił nową funkcjonalność umożliwiającą składanie wniosku o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna za pośrednictwem serwisu internetowego (eSKOK) dla n/w: REGIONALNA SKOK im. Św. BRATA ALBERTA; SKOK CENTRUM; [...]

Działania KSKOK zauważane w świecie

Prowadzone działania pomocowe jakie organizują pracownicy systemu SKOK  na rzecz poszkodowanych obywateli Ukrainy są dostrzegane przez międzynarodowe środki masowego przekazu. Tym razem wywiad z Prezesem KSKOK R. Matusiakiem dot. wsparcia Ukraińców  został opublikowany przez [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.