Aktualności |

Wdrożenie w SKOK-ach programu dopłat do żłobka

Od kwietnia obowiązuje dofinansowanie dla rodzin z małymi dziećmi. System SKOK udostępnił nową funkcjonalność umożliwiającą składanie wniosku o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna za pośrednictwem serwisu internetowego (eSKOK) dla n/w: REGIONALNA SKOK im. Św. BRATA ALBERTA; SKOK CENTRUM; [...]

Działania KSKOK zauważane w świecie

Prowadzone działania pomocowe jakie organizują pracownicy systemu SKOK  na rzecz poszkodowanych obywateli Ukrainy są dostrzegane przez międzynarodowe środki masowego przekazu. Tym razem wywiad z Prezesem KSKOK R. Matusiakiem dot. wsparcia Ukraińców  został opublikowany przez [...]

Cyberbezpieczeństwo

Napięta sytuacja geopolityczna stwarza ryzyko pojawienia się wzmożonej aktywności w polskiej cyberprzestrzeni osób próbujących zdestabilizować funkcjonowanie np. poszczególnych podmiotów sektora [...]

SKOK-i wspierają Ukraińców

Kasa Krajowa oraz SKOK-i aktywnie angażują się w wiele akcji pomocowych, gdyż w DNA systemu SKOK jest pomaganie drugiemu człowiekowi. W tych trudnych czasach system SKOK pomaga również Ukraińcom. Od pierwszych dni ataku na Ukrainę staramy się pomagać jak możemy. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na stronie WOCCU dotyczącą naszego [...]

WOCCU potępia rosyjską inwazję na Ukrainę

W piątek WOCCU wydało oświadczenie dotyczące sytuacji w Ukrainie oraz zaprzestaniu działalności i zaangażowaniu w Rosji. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem: Światowa Rada Unii Kredytowych potępia rosyjską inwazję na Ukrainę | Światowa Rada Unii Kredytowych [...]

WSPARCIE FINANSOWE

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które od dziś można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich. Środki należy wpłacać na [...]

Oświadczenie Pani Przewodniczącej Cooperatives Europe Susanne Westhausen

Przedstawiamy Państwu oświadczenie Pani Przewodniczącej Cooperatives Europe Susanne Westhausen. Z racji, iż jest to list również w naszym imieniu publikujemy Państwu oryginalne oświadczenie jak i jego skróconą wersję w języku polskim. OŚWIADCZENIE COOPERATIVES EUROPE W SPRAWIE UKRAINY Drodzy Członkowie i Przyjaciele!              [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.