VII Kongres Spółdzielczości |

VII Kongres Spółdzielczości

Dziś odbywa się drugi dzień, na którym Prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak został wybrany na 4 letnią kadencję do Zgromadzenia Ogólnego KRS.
Jest to ogromne wyróżnienie, gdyż Zgromadzenie Ogólne to najwyższy organ Krajowej Rady Spółdzielczej.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.