Szanujemy polski kapitał oraz ideę wspólnoty |

Szanujemy polski kapitał oraz ideę wspólnoty

Spółdzielczy i prawdziwie polski charakter SKOK-ów jest fundamentem ich funkcjonowania. Członkowie spółdzielczości finansowej doskonale rozumieją różnicę między rynkiem komercyjnym a wspólnotą, którą tworzą. Rozumieją, co oznacza patriotyzm gospodarczy, przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz hasło „kapitał ma narodowość” – mówi dla „Tęczy Polskiej” Rafał Matusiak, prezes zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Kończący się 2017 rok to dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych rok jubileuszowy. Minęło bowiem 25 lat  od  czasu, gdy po okresie kom unizmu na polski rynek wróciły SKOK-i oraz  idea  Franciszka Stefczyka – udostępnienie Polakom usług finansowych w duchu współpracy i wspólnoty, w formie alternatywnej dla komercyjnych usług bankowych. Dzięki wsparciu licznego grona działaczy NSZZ „Solidarność” na czele ze śp. prezydentem  Lechem  Kaczyńskim tę ideę udało się wdrożyć i z sukcesem spopularyzować. Warto więc spojrzeć na to ćwierćwiecze funkcjonowania rynku finansowego i zajmowaną przez SKOK­-i pozycję przez pryzmat szeroko rozumianego patriotyzm u gospodarczego i celów, które udało się osiągnąć przez ten czas.

– Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że przez blisko  ćwierć  wieku, w dobie szalejącej prywatyzacji i wyprzedaży majątku narodowego, to właśnie SKOK-i były podmiotami, które uczyły nasze społeczeństwo, jak  wielką rolę odgrywa lojalność. Lojalność wobec państwa, lojalność wobec ludzi, którzy są z nami i  właśnie nam zaufali – wyjaśnia Rafał Matusiak, prezes Krajowej SKOK. – Przez blisko ćwierć wieku spółdzielcze kasy były w swoim poglądzie osamotnione. Wmawiano Po­ lakom, że to, gdzie, w jaki sposób, za czyim pośrednictwem są lokowane  nasze oszczędności, nie ma znaczenia. Popularni w mediach eksperci, specjaliści od procesów prywatyzacyjnych, zachęcali do składania depozytów i zaciągania pożyczek w instytucjach zagranicznych. Dziś wiemy, że to był błąd . Dziś żałujemy, że to, co polskie, co mogło pracować na budżet naszego kraju, pracowało na budżety niemieckie, włoskie czy francuskie. Dziś żałujemy tego, co przez długie lata traciliśmy w imię obcych korzyści . Ci sami eksperci krytykowali i nadal krytykują polskie instytucje finansowe. Na szczęście bogatsi o doświadczenia minionych lat wiemy, że wiara w ich przepowiednie i analizy nie ma racjonalnych przesłanek . Wiemy, że to puste słowa, które przynoszą wyłącznie straty, żal i rozgoryczenie – mówi Rafał  Matusiak.

Należy przy tym zauważyć, że przez 25 latach działalności na polskim rynku spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wytrwale budowały na bazie polskiego kapitału sektor, który stał  się   rzeczywistą   ostoją   polskości w świecie finansów.

–  SKOK-i  zdobyły  zaufanie   blisko 2 mln  polskich  rodzin, nie tylko ofertą finansową, ale także  działaniami, które dla tych rodzin właśnie były najbliższe: inicjatywami  patriotycznymi,  katolickimi, kulturalnymi czy sportowymi – wyjaśnia Rafał Matu siak. – Polacy docenili SKOK – i z jeszcze jednego ważnego powodu:  zauważyli  bowiem ,  że  te  działania  nie  wynikają   z  modnej  ostatnio polityki    społecznej    odpowiedzialność biznesu, ale wprost z naszego chrześcijańskiego  dziedzictwa  i chrześcijańskiej codzienności, którą  starają  się budować w zgodzie ze społeczną nauką Kościoła .

Właśnie do tradycji chrześcijańskiej wspólnoty nawiązał także prezes Rafał Matusiak podczas wystąpienia „Spółdzielczość jako odbicie miłosierdzia Bożego i forma budowania więzi” na Międzynarodowym    Kongresie    Ruchu „Europa Christi”.

Nie bez powodu patronem światowego ruchu unii kredytowych jest święty Franciszek z Asyżu: ewangeliczne ubóstwo w ujęciu myśli franciszkańskiej nie jest odrzuceniem dóbr doczesnych, ale  raczej  wezwaniem   do  gospodarki , która nikogo nie krzywdzi i nie pozostawi a poza marginesem, nie wyklucza. Cechą myśl i franciszkańskiej jest wskazywanie na nierozerwalność pomiędzy aktywnością gospodarczą i moralnością, stawiającą dobro osoby ponad dobrem wspólnoty. To wspólnota winna zawsze służyć przede wszystkim osobie, a osoba winna zawsze wykazywać się troską o los innych osób tę wspólnotę stanowiących. Wspólnota to więzi – wokół są siostry i bracia, z którymi współdziałam bo braterstwo nas łączy. Jesteśmy wspólnotą solidarną – mówił do uczestników kongresu prezes Krajowej SKOK. – Mu­szę teraz powiedzieć coś o więzi łączącej członków spółdzielczych kas w Polsce. Będę więc mówił o charakterze instytucji, którą reprezentuję. Siłą rzeczy mogę nie być tu do końca obiektywny. Faktem jest , że w ostatnich latach SKOK-i prze­ trwały bardzo silny atak motywowany politycznie ,  będący  skutkiem   konfliktu politycznego choć uważam, że nie tylko. Spór dotyczy chyba czegoś więcej niż doraźna  polityka.  To także spór o kształt społeczeństwa , jego podmiotowość, wierność wartościom , dzięki którym naród najpierw zbudował podstawy narodowej  identyfikacji  i  swoją  potęgę a potem przetrwał lata niewoli, wojen, grabieży,  ludzkiej  hekatomby.  To  spór o to, do jakich wartości się odwołujemy by budować, łączyć, rozwijać – zauważył Rafał Matusiak.

Źródło: Tęcza Polska nr 12 grudzień 2017

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.