„Solidarność” dziękuje SKOK-om. Symboliczną statuetkę odebrał Rafał Matusiak |

„Solidarność” dziękuje SKOK-om. Symboliczną statuetkę odebrał Rafał Matusiak

24 listopada 2016 r. w Płocku, podczas XXVIII Sesji Krajowej Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” działacze największego związku zawodowego w Polsce przekazali ruchowi SKOK wyrazy podziękowań za dotychczasową współpracę na rzecz rozwijania idei solidarności społecznej i wrażliwość kierowaną przez kasy kredytowe w ramach 24-letniej już działalności skierowanej m.in. na poprawę losu najbardziej potrzebujących polskich rodzin.

W imieniu ruchu SKOK symboliczną statuetkę odebrał Rafał Matusiak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Współpraca miedzy spółdzielczymi kasami a ruchem „Solidarność” trwa nieprzerwanie od początku powołania do życia pierwszych kas kredytowych w Polsce, czyli lat 90. XX wieku. Ruch spółdzielczości finansowej wyrósł na solidarnościowych fundamentach a założyciele pierwszych SKOK-ów byli bardzo często nie tylko działaczami „Solidarności”, lecz szerzej (podobnie jak założyciele „Solidarności”), antykomunistycznego ruchu oporu. Spółdzielcze kasy budowane były przy zakładach pracy oraz przy parafiach, by dać Polakom dostęp do usług finansowych na godziwych warunkach. Działacze NSZZ „Solidarność” z jej przewodniczącym Piotrem Dudą często podkreślają, że polskie SKOK-i pomogły wielu obywatelom, którzy ucierpieli na skutek transformacji ustrojowej, rozpoczętej w 1989 roku.
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.