SKOK-i potrzebują wsparcia państwa |

SKOK-i potrzebują wsparcia państwa

W dniach od 10 do 14 września br. gościła w Polsce delegacja amerykańskich unii kredytowych reprezentowanych przez ich szefów.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.