Rozmawiamy o kulturze |

Rozmawiamy o kulturze

Każdy Kongres Kultury to zdarzenie wyjątkowe, o odmiennej wymowie, randze i znaczeniu. Wydaje się, że środowiska spółdzielcze – zasłużone nie tylko dla twórczości amatorskiej i kultywowania sztuki ludowej – powinny włączyć się w jak najszerszym zakresie w organizację kolejnego Kongresu.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.