Polak na czele Światowej Rady Unii Kredytowych |

Polak na czele Światowej Rady Unii Kredytowych

Światowa Rada Unii Kredytowych z siedzibą w Madison w USA wybrała Polaka, prezesa Krajowej SKOK Rafała Matusiaka na przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.