Pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia |

Pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) wystosowała 13 kwietnia br. apel o uznanie unii kredytowych (w tym polskich SKOK-ów) we wszystkich państwach za instytucje niezbędne dla łagodzenia skutków gospodarczych i społecznych kryzysu COVID-19 i pełniące kluczową rolę we wspieraniu osób dotkniętych pandemią. W związku z tym Kasa Krajowa skierowała 15 kwietnia br. pismo do Prezesa Rady Ministrów, które przekazujemy do Państwa wiadomości.
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.