Nieuzasadnione żądania Syndyka |

Nieuzasadnione żądania Syndyka

W związku z nasilonym wpływem do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej informacji o wnoszeniu przez Syndyka Masy Upadłości Twojej SKOK w Kędzierzynie-Koźlu pozwów przeciwko członkom oraz byłym członkom tej kasy o wyrównanie wkładu członkowskiego, pragniemy podkreślić, iż Kasa Krajowa podtrzymuje swoje stanowisko, wyrażone w poprzednich komunikatach i materiałach znajdujących się na tym portalu – celem wykorzystania przez osoby, przeciwko którym wystąpiono z takim żądaniem.
Dodatkowo udostępniamy także link do artykułu autorstwa r.pr. Krzysztofa Rożko, który został opublikowany w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita w dniu 21 stycznia 2021 r. pt. „Członek spółdzielni nie musi godzić się na wyższy udział”, traktujący o prawach i obowiązkach członków spółdzielni, w zakresie dokonania dopłaty do podwyższonej wysokości udziału, również po ogłoszeniu jej upadłości.

Link do artykułu:
https://www.rp.pl/Nieruchomosci/301209950-Czlonek-spoldzielni-nie-musi-godzic-sie-na-wyzszy-udzial.html

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.