Nasza historia |

 • RAFAŁ MATUSIAK, PREZES KASY KRAJOWEJ, ZOSTAŁ PRZEWODNICZĄCYM RADY DYREKTORÓW WOCCU

  Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) jednogłośnie wybrała Polaka, prezesa Kasy Krajowej Rafała Matusiaka na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów. To wielkie, osobiste wyróżnienie Rafała Matusiaka i wyraz uznania światowej społeczności (WOCCU skupia unie z ponad stu państw, które obsługują 270 milionów ludzi) dla osiągnięć polskich Kas, wyrażone w ten sposób już po raz drugi. Kilka lat temu funkcję tę piastował Grzegorz Bierecki. SKOK-i na całym świecie są powszechnie uznawane za modelowy przykład szybkiego, profesjonalnego i kompleksowego zbudowania od podstaw segmentu rynku finansowego odwołującego się do ideałów samopomocy i opartego na społecznej aktywności swoich uczestników.

 • Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej, centralnej instytucji SKOK, został wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów WOCCU.

  W Singapurze zakończyło się 18 lipca spotkanie przedstawicieli unii kredytowych z ponad stu krajów świata zrzeszonych w Światowej Radzie Związków Kredytowych – Word Council of Credit Unions, Inc (WOCCU). Polskie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) uważane są przez międzynarodową społeczność za jeden z najlepiej rozwijających się systemów unii kredytowych na świecie.

  Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej, centralnej instytucji SKOK, został wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów WOCCU. To najwyższe stanowisko w międzynarodowych instytucjach finansowych piastowane przez Polaka. Na tej samej Konferencji prestiżową nagrodę przyznawaną corocznie przez Światową Radę Związków Kredytowych – Distinguished Service Awards otrzymał pośmiertnie profesor Adam Jedliński, wieloletni przewodniczący rady nadzorczej Kasy Krajowej, wybitny znawca prawa spółdzielczego i działacz społeczny. Adam Jedliński jest już trzecim Polakiem uhonorowanym indywidualnie przez WOCCU za zasługi dla rozwoju światowego ruchu spółdzielczego.

 • 25 lat ruchu SKOK

  SKOK-i łączą blisko 2 miliony Polaków, którzy powierzyli im niemal 11 mld zł depozytów. Aktywa sektora SKOK przekraczają 11 mld zł. Z okazji ćwierć wieku obecności kas w polskiej przestrzeni publicznej, Poczta Polska wprowadza do obiegu rocznicowy znaczek, zaś przedstawiciele sektora pielgrzymują do Watykanu, spotykając się z Ojcem Świętym. Podczas dorocznej konferencji na Jasnej Górze przedstawiciele spółdzielczych kas odnawiają akt zawierzenia Matce Bożej, złożony przed 15 laty.

 • Grzegorz Buczkowski zostaje przewodniczącym Rady Dyrektorów AMICE

 • Rafał Matusiak zostaje wybrany do Rady Dyrektorów WOCCU podczas dorocznej konferencji w Denver

 • Grzegorz Bierecki zostaje wybrany na przewodniczącego Światowej Rady Związków Kredytowych

 • SKOK-i zostają objęte państwowym nadzorem, sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego

  SKOK-i zostają objęte państwowym nadzorem, sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do Gdańska przyjeżdżają przedstawiciele spółdzielczości finansowej z całego świata, honorując 20 lat działania polskich kas.

 • Sejm RP, głosami sił politycznych dzisiejszej opozycji przyjmuje nową, kontrowersyjną Ustawę o SKOK

  Sejm RP, głosami sił politycznych dzisiejszej opozycji przyjmuje nową, kontrowersyjną Ustawę o SKOK. Prezydent Lech Kaczyński zgłasza swoje zastrzeżenia dotyczące ustawy Trybunałowi Konstytucyjnemu, wskazując na pomijanie w niej spółdzielczego charakteru kas. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK wprowadza pierwszy w Polsce inwestycyjny fundusz etyczny SKOK SFIO Etyczny 1.

 • Na Jasnej Górze zorganizowana zostaje konferencja pt. Inwestowanie etyczne wymogiem ...

  Na Jasnej Górze zorganizowana zostaje konferencja pt. Inwestowanie etyczne wymogiem współczesnych czasów z udziałem działaczy społecznych, przedstawicieli duchowieństwa, mediów oraz środowisk biznesowych. Uczestnicy debatują nad zgodnością prowadzenia działalności gospodarczej w zgodzie z wyznacznikami etyki i moralności.

 • 15-lecie działalności spółdzielczych kas

  15-lecie działalności spółdzielczych kas połączone z wizytą przedstawicieli sektora na Jasnej Górze. SKOK-i ofiarowują tabernakulum ołtarza w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.

 • Powstaje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK.

 • Otwarcie 1000 oddziału SKOK w Polsce

 • VI Międzynarodowa Konferencja Liderów Związków Kredytowych po raz pierwszy odbywa się w Polsce

  VI Międzynarodowa Konferencja Liderów Związków Kredytowych po raz pierwszy odbywa się w Polsce, w Warszawie. Przedstawiciele sektora SKOK składają na Jasnej Górze akt zawierzenia działaczy, członków kas oraz losów sektora, Matce Bożej.

 • Kasa Krajowa oraz Georgia Credit Union Affiliates otrzymują nagrodę

  Kasa Krajowa oraz Georgia Credit Union Affiliates otrzymują nagrodę im. Herberta Wagnera za „szczególne walory współpracy partnerskiej, będącej wzorem dla innych tego rodzaju inicjatyw”.

 • Papież Jan Paweł II błogosławi w Watykanie statut Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

 • SKOK-i wydają pierwsze karty bankomatowe i przeprowadzają pierwszą wspólną promocję.

 • Wchodzi w życie Ustawa o SKOK

  Wchodzi w życie Ustawa o SKOK. Powstaje pierwsza kasa poza zakładem pracy.

 • Kasa Krajowa przystępuje do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

  Kasa Krajowa przystępuje do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Sejm RP przyjmuje pierwszą Ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 • Kasa Krajowa zostaje członkiem WOCCU

 • Pierwsza Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Powstaje Kodeks Etyczny SKOK

 • List intencyjny w sprawie utworzenia Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

  Przedstawiciele 9 pierwszych Kas i Fundacji podpisują list intencyjny w sprawie utworzenia Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej odbywa się w Zespole Elektrociepłowni „Gdańsk II”.

 • Oficjalna rejestracja Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych.

  Oficjalna rejestracja Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych. W jej Radzie Nadzorczej zasiada m.in. Lech Kaczyński, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”.

 • Grzegorz Bierecki podczas delegacji Komisji Krajowej „Solidarności” w USA

  Grzegorz Bierecki podczas delegacji Komisji Krajowej „Solidarności” w USA odwiedza, na zaproszenie Betty Kernaghan, Unię Kredytową w Kansas City. Eksperci ze Światowej Rady Związków Kredytowych w trakcie wizyty w Polsce rozmawiają o odbudowie spółdzielczości finansowej w kraju z przedstawicielami polskiego rządu, parlamentu, „Solidarności” i Kościoła.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.