Działania Kasy Krajowej w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych:

APEL KASY KRAJOWEJ

Szanowni Państwo, w związku z panującą epidemią podejmowanych jest wiele działań, mających na celu ochronę zdrowia i życia obywateli a także ograniczenie jej przewidywanych, negatywnych skutków w wielu obszarach społecznej aktywności – przede wszystkim w gospodarce i na rynku finansowym. Powstają liczne inicjatywy, w tym ustawodawcze, [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: