Konkurs na wizerunek karty wielowalutowej |

Konkurs na wizerunek karty wielowalutowej

Serdecznie zapraszamy Zarządy, pracowników i członków Kas do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest wybranie wizerunku, który będzie umieszczony na wielowalutowej karcie płatniczej dedykowanej do „nowego” konta w SKOK.
Projekty powinny między innymi uwzględniać wielowalutowość, ekologię oraz spółdzielczy charakter ruchu SKOK.
Na projekty wraz ze zgłoszeniem Kasa Krajowa czeka do 28 kwietnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na najbliższym forum produktowym.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 2.000 zł.

W załączeniu Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

Regulamin konkursu

Formularz konkursowy

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.