Konkurs „Finansowe dobranocki”

W dniu 1 lutego rozpoczął się konkurs „Finansowe dobranocki” organizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni przy wsparciu Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy w zakresie finansów, budżetu domowego, oszczędzania, wydatków i ekonomii wśród dzieci w przystępnej dla nich formie. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Praca powinna składać się co najmniej 2 stron w formacie A4. Praca może być uzupełniona o własnoręcznie wykonane ilustracje/rysunki. Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Finansowe dobranocki” do dnia 5 kwietnia 2019 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00). Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda główna 1 500 zł.
Konkurs prowadzony jest także za pośrednictwem „Czasu Stefczyka”, gdzie w numerze lutowym i marcowym będzie udostępniony formularz konkursowy. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

W załączeniu regulamin konkursu oraz formularz konkursowy.

 Regulamin konkursu finansowe dobranocki

 Formularz konkursowy Finansowe dobranocki

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: