Komunikat prasowy Kasy Krajowej po udziale jej przedstawicieli w posiedzeniu KNF |

Komunikat prasowy Kasy Krajowej po udziale jej przedstawicieli w posiedzeniu KNF

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Kasy Krajowej wzięli udział w posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego. Biorąc pod uwagę niezwykle złożoną sytuację SKOK w Wołominie, Kasa Krajowa reprezentowana była nie tylko przez członków zarządu, ale również przez innych ekspertów w celu wypracowania optymalnego rozwiązania dla SKOK w Wołominie. Wniosek Kasy Krajowej o przeprowadzenie szerszej dyskusji w tym obszarze nie został przyjęty.

Kasa Krajowa, poinformowała Komisję, że w świetle art. 38 ust. 6 ustawy o skok, nie mogła udzielić kredytu płynnościowego tej Kasie.

Mimo dobrej współpracy z Zarządcą komisarycznym nie udało się wypracować również alternatywnego sposobu udzielenia pomocy tej SKOK, który byłby zgodny z obowiązującym prawem i który uzyskałby akceptację nadzoru.

Sytuacja SKOK w Wołominie pozostaje bez wpływu na sytuacje członków pozostałych Kas.

Z poważaniem
Andrzej Dunajski
Rzecznik prasowy
Kasy Krajowej

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: