Kasy Kredytowe obronną ręką wychodzą ze światowego kryzysu |

Kasy Kredytowe obronną ręką wychodzą ze światowego kryzysu

Dynamiczny rozwój, jedna z największych sieci oddziałów w kraju i doskonała oferta dopasowana do potrzeb polskich rodzin. To wyróżniki polskich SKOK-ów, które wygrywają walkę z kryzysem i pomagają wygrać ją Polakom. Wspierają, uczą oszczędzać, zabezpieczają przyszłość.

SKOK-i łączą ludzi, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze. W Kasach nie ma akcjonariuszy, a zatem nie są wypłacane dywidendy. To sprawia, że mogą one zaoferować swoim członkom korzystną ofertę pożyczkową oraz wysoko oprocentowane lokaty. Co ważne, depozyty w SKOK-ach tak jak w bankach zabezpieczone są do wysokości  100 000 euro.

Członkami Kas mogą zostać także osoby niezamożne, które gdzie indziej często pomijane są w dostępie do usług finansowych. SKOK-om zaufało już niemal 2,5 miliona Polaków, którzy powierzyli im ponad 14 mld zł oszczędności. SKOK-i oparły się kryzysowi i rozwijają się dynamicznie. Przez 20 lat istnienia na rynku nie upadła żadna Kasa. Przyjazna atmosfera, bogata oferta oraz zaangażowanie w edukację finansową podkreślają specyfikę rynkową kas kredytowych.

Podobne instytucje finansowe działające na zasadach spółdzielczych nazywane są na świecie uniami kredytowymi. Ponad 53 000 unii zrzesza Światowa Rada Unii Kredytowych, której pierwszym wiceprzewodniczącym jest prezes Kasy Krajowej – centralnej instytucji systemu SKOK – Grzegorz Bierecki. Dla dotkniętego kryzysem świata unie kredytowe, które oparły się niekorzystnym zawirowaniom, stanowią wzór do naśladowania, a dla setek tysięcy ludzi, którzy masowo przenoszą do nich swoje oszczędności, są nadzieją na odzyskanie zaufania do instytucji finansowych.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe mają się czym pochwalić. Wygrywają walkę ze światowym kryzysem. Liczba Kas rośnie, a nowych członków wciąż przybywa.

Super Express

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.