Informacja dot. pracy Kasy Krajowej w okresie świątecznym |

Informacja dot. pracy Kasy Krajowej w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że piątek 10 kwietnia 2020 r. będzie normalnym dniem pracującym dla systemu rozliczeń ELIXIR i SORBNET2, jak również wysyłka wsadu do BIK odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.
Kolejnym dniem rozliczeniowym będzie wtorek 14 kwietnia 2020 r.
Z uwagi na dzień wolny od pracy (13 kwietnia), przypominamy o terminie generacji wsadu do BIK S.A. w Państwa systemach oraz wysyłki pliku do Kasy Krajowej.
Wsad do BIK powinien zostać wygenerowany przez system w dniu 14.04.2020 po zakończeniu dnia operacyjnego.
Wysyłka pliku do Kasy Krajowej powinna nastąpić niezwłocznie po wygenerowaniu pliku, jednak nie później niż 15.04 do godz. 9.00.
Jednocześnie informujemy, iż Dział Operacyjno-Rozliczeniowy prosi, aby wszystkie dyspozycje dotyczące realizacji przez Kasę Krajową operacji finansowych w tym dniu składać do czwartku tj. 9 kwietnia do godziny 15:00.
Uprzejmie prosimy o zorganizowanie pracy w Państwa SKOK tak, aby zapewnić dostarczenie wsadu do BIK w wymaganym terminie.

Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.