Informacja dot. pracy Kasy Krajowej w okresie Świątecznym |

Informacja dot. pracy Kasy Krajowej w okresie Świątecznym

Kasa Krajowa informuje, że decyzją Prezesa Zarządu Kasy Krajowej,  2 kwietnia 2021 r. jest dla Kasy Krajowej dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym Dział Operacyjno-Rozliczeniowy Zespół Operacyjny prosi, aby wszystkie dyspozycje dotyczące realizacji przez Kasę Krajową operacji finansowych w tym dniu, składać do czwartku 1 kwietnia 2021r. do godziny 15:00.

Jak już pisaliśmy, piątek 2 kwietnia 2021 r. będzie normalnym dniem pracującym dla systemu rozliczeń ELIXIR i SORBNET2, jak również wysyłka wsadu do BIK odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.

Kolejnym dniem rozliczeniowym będzie wtorek 6 kwietnia 2021 r.

Z uwagi na dzień wolny od pracy (5 kwietnia),  przypominamy o  terminie generacji wsadu do BIK S.A. w Państwa systemach oraz wysyłki pliku do Kasy Krajowej.

Wsad do BIK  powinien zostać wygenerowany przez system w dniu 06.04.2021 po zakończeniu dnia operacyjnego.

Wysyłka pliku do Kasy Krajowej powinna nastąpić niezwłocznie po wygenerowaniu pliku, jednak nie później niż do godz. 8.00 następnego dnia roboczego następującego po dniu wygenerowania wsadu.

Uprzejmie prosimy o zorganizowanie pracy w Państwa SKOK tak, aby zapewnić dostarczenie wsadu do BIK w wymaganym terminie.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.