Delegacja amerykańskich unii kredytowych w Polsce

Amerykanie rozpoczęli wizytę od pobytu w Sopocie, gdzie zapoznali się z działaniami podejmowanymi na rzecz SKOK-ów przez Kasę Krajową. Ponadto przedstawiciele Kasy Stefczyka zaprezentowali swoim kolegom z USA ofertę Kasy oraz działania prowadzone na rzecz lokalnych społeczności. System ubezpieczeń działający w SKOK-ach przedstawił Grzegorz Buczkowski, wieloletni prezes towarzystw ubezpieczeniowych działających na tym rynku.


Delegacja WOCCU w siedzibie Kasy Krajowej w Sopocie

Spotkanie w Komisji Nadzoru Finansowego

13 września profesor Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), przyjął delegację amerykańskich unii kredytowych. Wizytę w Polsce pod hasłem Field Enagement Trip zorganizowała Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) w celu zaznajomienia szefów amerykańskich unii z polskim systemem Kas oraz modelem nadzoru finansowego. Dla gości wizyta w KNF była wyjątkowo ważna, gdyż pozwoliła im poznać opinię na temat Kas ze strony regulatora rynku oraz jego wizję roli i miejsca spółdzielczych kas na rynku usług finansowych.
Prof. Chrzanowski podkreślił ważną rolę jaką odgrywają SKOK-i w procesie dywersyfikacji rynku usług finansowych w Polsce. Podkreślił również dostrzeganą przez organ nadzoru specyfikę Kas i podkreślił, że wymiernym efektem jej docenienia było niedawne powołanie osobnego departament ds. SKOK-ów.

Przewodniczący KNF zwrócił ponadto uwagę na silne więzi współpracy politycznej i wojskowej Polski z USA a także wyraził satysfakcję, że Kasa Krajowa, wspólnie z WOCCU, wdraża wspólnie projekty rozwojowe w dziedzinie finansów na Ukrainie i w innych państwach regionu.
KNF również bierze udział w projektach na Ukrainie i w Mołdawii. Amerykańskiej delegacji przewodniczył Bill Cheney, przewodniczący Światowej Fundacji WOCCU a ze strony SKOK-ów Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej i wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów WOCCU.
Podsumowując spotkanie prezes Matusiak powiedział:
Cieszę się, że dzięki uprzejmości Pana Przewodniczącego nasi koledzy z amerykańskich unii kredytowych mogli posłuchać o polskim modelu nadzoru finansowego i opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Otwarty i konstruktywny dialog z nadzorem to wartość nie do przecenienia w budowaniu stabilnego i konkurencyjnego rynku usług finansowych, niezalenie od tego o jakim kraju mówimy. Przedstawiciele amerykańskich Kas wysoko cenią „komunikacyjną” otwartość ich krajowego nadzoru. Dobry nadzór to taki, który obok czuwania nad stabilnością i bezpieczeństwem wszystkich interesariuszy rynku finansowego stara się również dbać, w granicach swoich możliwości i kompetencji, o dobre warunki do rozwoju tego rynku. Bardzo sobie cenię, że w Polsce, od pewnego czasu, mamy również do czynienia z podobnym podejściem.

Wizyta w senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Senator Bierecki spotkał się z delegacją WOOCU w siedzibie senatu. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych spotkał się z delegacją przedstawicieli amerykańskich unii kredytowych oraz Światowej Rady Unii Kredytowych. Delegacja zapoznawała się z działalnością spółdzielczych kas w Europie Środkowo-Wschodniej, systemem nadzoru nad Kasami w Polsce i kwestiami legislacyjnymi. Wizyta ma także związek z przygotowywaniem programu działania WOCCU w naszym regionie Europy. Na spotkaniu SKOK-i reprezentował prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak.

Więcej o tej wizycie:
https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10963,senator-grzegorz-bierecki-spotkal-sie-z-delegacja-swiatowej-rady-unii-kredytowych.html

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: