Czwarte forum produktowe dla SKOK |

Czwarte forum produktowe dla SKOK

29 września br., Kasa Krajowa zorganizowała czwarte forum produktowe dla przedstawicieli Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Spotkanie, ze względu na obecną sytuację, odbyło się – podobnie jak dwa wcześniejsze – wyłącznie w formie zdalnej.
Tym razem zaproszenie Kasy Krajowej przyjęły firmy: Visa Polska, IT Card, KIR S.A., Aplitt oraz Cardera.
VISA Polska zaprezentowała koncepcję rachunku dla dziecka ” Parents and Child account”, IT Card zaprezentował rozwiązania związane z obsługą gotówki i kart płatniczych „Instant issue”. KIR S.A. oraz Aplitt omówiły obsługę procesu zajęć wierzytelności w systemie Ognivo a Cardera zaprezentowała możliwości elastycznego zarządzania tabelą opłat i prowizji kart płatniczych.
Forum prowadził wiceprezes Kasy Krajowej – Maciej Ruczyński. Po prezentacjach zaproszonych gości podsumował on bieżącą sytuację SKOK-ów, poinformował o stanie realizacji projektów prowadzonych przez Kasę Krajową i zaprezentował statystyki dotyczące rozliczeń członkowskich oraz aktywności kart płatniczych.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: