Aktualności |

18 października unie kredytowe obchodzą swoje święto

Unie kredytowe ze 100 krajów świata, do których należy 196 mln członków zrzesza Światowa Rada Związków Kredytowych, której pierwszym wiceprzewodniczącym jest Grzegorz Bierecki – przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy Krajowej.Od 1948 roku dzień ten jest wyjątkową okazją do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli instytucji o [...]

Komunikat prasowy

Pan senator Grzegorz Bierecki wybrany został przez Walne Zgromadzenie przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej. Rada Nadzorcza KSKOK powołała na funkcję prezesa Zarządu KSKOK pana Rafała Matusiaka, wieloletniego prezesa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A 8 października 2012 r. [...]

Kasy Stefczyka z Godłem Jakości Obsługi

Jury oceniającym firmy nie jest zamknięte grono ekspertów, tylko sami klienci. To oni przez cały rok weryfikują i oceniają jakość obsługi firm, z którymi się stykają. I na bieżąco mogą dzielić się swoimi opiniami. Ustalenie listy laureatów jest jedynie efektem podsumowania tych ocen. Kasy Stefczyka już po raz drugi z rzędu znalazły [...]

Ludzka twarz finansów

Nie pierwszy już raz piszę, zachwycony działalnością SKOK-ów, tym razem też będąc pod wrażeniem 1400 przedstawicieli spółdzielców z 53 krajów świata, którzy uczestniczyli w Gdańsku w Kongresie Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU). Podziwiałem organizację tego spotkania, obsługiwanego bardzo sprawnie w kilku językach. Odbywało się [...]

Banki pobożne czyli kasy kredytowe

Z Grzegorzem Biereckim – prezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej – rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubis. KS. IRENEUSZ SKUBIS: Przede wszystkim gratuluję Panu Prezesowi polskich Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z okazji 20-lecia ich istnienia. Na czym polega, zdaniem ich założyciela, tajemnica tego [...]

Jak walczyć z biedą i wykluczeniem

W dniach 15-18 lipca Gdańsk zamienił się w stolicę światowej spółdzielczości finansowej. Do miasta przybyli przedstawiciele Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) z całego niemal świata. I wiceprzewodniczącym organizacji ponownie został Grzegorz Bierecki, prezes Kasy Krajowej SKOK. Blisko półtora tysiąca uczestników reprezentujących [...]

Nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz po to, by służyć

Międzynarodowa konferencja unii kredytowych WOCCU, która odbyła się w Gdańsku udowadnia, że przyszłość samoorganizacji społecznych na rynkach finansowych jawi się w różowych barwach. Rada dyrektorów WOCCU przyjęła na walnym zgromadzeniu sprawozdanie z działalności zaprezentowane przez Peruwiańczyka Manuela Rabinesa. Nie było więc [...]

WOCCU łączy ludzi z całego świata

Na konferencji WOCCU w Gdańsku są przedstawiciele blisko 200 milionów członków unii i kas kredytowych z niemal każdego zakątka Ziemi. Zrzeszone w WOCCU unie kredytowe to w Polsce kasy kredytowe, instytucje o charakterze spółdzielczym, kierujące się w swym działaniu ideą: „nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz po to, by [...]

SKOK wzorem dla unii kredytowych

Polskie kasy czerpały ze wzorów amerykańskich unii kredytowych, by z czasem stać się liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsza Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa została założona w sierpniu 1992 roku w Elektrociepłowni „Gdańsk” i to właśnie do Gdańska zjechało obecnie 1400 przedstawicieli Światowej Rady [...]

Sukces unii kredytowych – czas na nowe otwarcie

Historia unii kredytowych w Polsce i ich przyszłość w świecie była jednym z głównych motywów uroczystego otwarcia światowego kongresu WOCCU. Nic dziwnego, konferencja odbywa się w Gdańsku - mieście "Solidarności". 20 lat od powołania pierwszej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Polsce. Rozpoczęła ona swoją działalność 31 sierpnia [...]
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.