„SKOK-i uzyskały niewiele” Tygodnik Solidarność nr 18 |

„SKOK-i uzyskały niewiele” Tygodnik Solidarność nr 18

„Zaufanie buduje się najtrudniej i szybko traci. Postępowanie na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu w czasach epidemii koronawirusa jest taką samą koniecznością jak w czasach stabilizacji” – mówi Rafał Matusiak, prezes zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w rozmowie z Mateuszem Kosińskim.
Wywiad w najnowszym wydaniu „Tygodnika Solidarność”.


Designed By KSKOK | All Rights Reserved.