SKOK-i nastawione są na pomoc ludziom |

SKOK-i nastawione są na pomoc ludziom

Solidarność to nasze początki i korzenie, związek wspierał tworzenie się pierwszych Kas w Polsce – mówi Rafał Matusiak, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w rozmowie z Mateuszem Kosińskim.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.