30-lat skok – Dla wspólnego dobra |

30-lat skok – Dla wspólnego dobra

Sektor SKOK obchodzi w tym roku 30-lecie. Niewątpliwie jest to wspaniała rocznica, z której należy być dumnym.

Pierwsze SKOK-i powstawały przy zakładach pracy. Był to moment ogromnych zmian w naszym kraju. Kasy powstawały z inicjatywy działaczy związkowych NSZZ Solidarność oraz pracowników danych firm. To oni je zakładali i nimi zarządzali. Była to oddolna inicjatywa, by wzajemnie sobie pomagać. Zapotrzebowanie na tego typu instytucje w tamtych latach było bardzo duże. Z tego powodu SKOK-i zaczęły się rozrastać i powoli wychodzić poza macierzyste zakłady pracy.

SKOK-i od początku swojej działalności rozwijały się bardzo dynamicznie. Szybko rosła ilość członków, placówek oraz aktywów. Szczególnie w latach 90-tych w czasie trwających zmian wielu dziedzin życia w Polsce, dynamiczny rozwój segmentu Kas, nie dziwi. Główną ideą SKOK-ów była walka z wykluczeniem finansowym oraz lichwą, które w tamtych latach dotykały wielu obywateli naszego kraju. Równolegle z aktywnością finansową Kasy prowadziły działania o charakterze edukacyjnym.

Gdy pierwsze SKOK-i zaczęły swoją działalność na większą skalę, Kasa Krajowa sprawowała nad nimi pieczę. Edukowała, pomagała i nadzorowała. Należy pamiętać, że SKOK-i to instytucje unikatowe w skali kraju. Pracownicy Kasy Krajowej pomagali w rozwoju Kas – od instytucji działających na potrzeby pracowników jednej firmy do instytucji powszechnie dostępnych.

Przedstawiciele SKOK-ów podróżowali między innymi do Stanów Zjednoczonych, by uczyć się jak prowadzić działalność w oparciu o doświadczenie ich amerykańskich odpowiedników – unii kredytowych. Dzięki obserwacji jak funkcjonują takie instytucje w praktyce Kasy mogły szybciej wdrażać nowe rozwiązania, co przyczyniało się do ich szybkiego rozwoju.

Ważnym i wyróżniającym SKOK-i aspektem jest to, że członkowie Kas są ich udziałowcami, a nie po prostu klientami. Członkowie mają realny wpływ na funkcjonowanie swojej Kasy. 30 lat to dużo czasu. SKOK-i w tym czasie miały okresy lepsze i gorsze, ale dzięki wierze ich członków w to co robią, mogą świętować w tym roku ten wspaniały jubileusz. To ludzie budują sektor SKOK – sektor SKOK to członkowie Kas.

Kasy od początku działalności starają się działać dla ludzi i dzięki nim. Na przestrzeni lat SKOK-i angażowały się w pomoc potrzebującym, gdyż akcje charytatywne są wpisane w SKOK-owe DNA. SKOK-i pomagają na wiele sposobów. W ostatnim czasie część SKOK-ów zapewniła dom uchodźcom. SKOK-i również angażują się w zbiórki, współprace z fundacjami czy organizacjami niosącymi pomoc humanitarną. Kasa Krajowa utworzyła fundację, która pomaga Ukraińcom przy współpracy z Uniami Kredytowymi z Ameryki Północnej.

Warto by ogrom dobra, które Kasy robią był bardziej rozpowszechniany. Są to organizacje, dla których człowiek jest na pierwszym miejscu. Należy o tym pamiętać i mówić.

Gratulujemy SKOK-om pięknej rocznicy i życzymy dalszych sukcesów.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.