18 października unie kredytowe obchodzą swoje święto |

18 października unie kredytowe obchodzą swoje święto

Unie kredytowe ze 100 krajów świata, do których należy 196 mln członków zrzesza Światowa Rada Związków Kredytowych, której pierwszym wiceprzewodniczącym jest Grzegorz Bierecki – przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy Krajowej.Od 1948 roku dzień ten jest wyjątkową okazją do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli instytucji o charakterze spółdzielczym, kierujących się w swym działaniu ideą: „nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz po to, by służyć”. Unie kredytowe, w Polsce działające jako Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe, to popularna na całym świecie alternatywa finansowa dla banków komercyjnych.

Unie działają na zasadach samopomocy finansowej, zgodnie z którymi powierzone im środki wracają do członków w postaci lepszej oferty i inwestycji w lokalną kulturę i sztukę. Skupiają się na budowaniu prywatnego i publicznego dobra, opierając się na najlepszych wzorach spółdzielczości.

Unie kredytowe ze 100 krajów świata zrzesza Światowa Rada Unii Kredytowych (World Council of Credit Unions, WOCCU), której pierwszym wiceprzewodniczącym jest Grzegorz Bierecki – przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK. Łącznie do WOCCU należy 51 tysiący unii, skupiających 196 milionów członków.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.