Misja i zadania ustawowe

 • Celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej kas a w szczególności udzielanie kasom wsparcia finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego oraz sprawowanie kontroli nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z przepisami prawa.
Dla realizacji tego celu Kasa Krajowa:
 • reprezentuje interesy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przed organami administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz przed organizacjami międzynarodowymi,
 • wyraża opinie o projektach aktów prawnych dotyczących Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
 • zapewnia Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym doradztwo prawne, organizacyjne i finansowe,
 • organizuje szkolenia i prowadzi działalność wydawniczą związaną z działalnością Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
 • opracowuje standardy świadczenia usług i prowadzenia dokumentacji przez kasy oraz systemów informatycznych dla kas,
 • przyjmuje lokaty,
 • udziela pożyczek i kredytów Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym,
 • pośredniczy w przeprowadzaniu rozliczeń w myśl art.3 ust.1 ustawy o SKOK oraz wydawaniu kart płatniczych, jeżeli kasa nie wybierze innego sposobu prowadzenia tej działalności,
 • udziela pomocy nowo powstającym kasom,
 • wypełnia za kasy obowiązek informacyjny wobec Narodowego Banku Polskiego,
 • może prowadzić na rzecz kasy lub jej członków działalność inną niż określona powyżej, na podstawie umowy zawartej z tą kasą, o czym informuje Komisję Nadzoru Finansowego,
 • przeprowadza lustrację zrzeszonych kas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Przepisy tej ustawy o związkach rewizyjnych dotyczące lustracji stosuje się odpowiednio do Kasy Krajowej.

Komunikaty

RSS

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.