Dlaczego warto?

Polskie SKOK-i od początku swej działalności identyfikują się z wartościami takimi jak tradycja, patriotyzm, rodzina, równość, współpraca i pomoc innym. Nieprzerwany, trwający dwie dekady rozwój i członkowie, którzy obdarzyli je swoim zaufaniem to dowód, że spółdzielczość finansowa jest rozwiązaniem, które w Polsce sprawdza się znakomicie. Jest także dowodem na to, że biznes prowadzić można w oparciu o zasady etyki i moralności, których uczy nas tradycja Kościoła. Znakomite wyniki w rankingach i konkursach świadczą o tym, że system działania Kas, choć oparty na wielowiekowej tradycji, prezentuje najwyższy poziom współczesnych, światowych standardów.

Dlaczego warto zostać członkiem SKOK?

Bo to nie kolejny bank

Historia polskich Kas sięga końca XIX wieku. Tworzone wówczas lokalne spółdzielnie zrzeszały ubogich i potrzebujących pomagając im racjonalnie gospodarować pieniędzmi. Wzajemna zależność, poczucie równości i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i innych sprawiły, że działalność Kas szybko rozszerzała swe kręgi.

Zbudowane na rodzimym kapitale kasy kredytowe działają na zasadach spółdzielczych, takich jak dobrowolne i otwarte członkostwo, demokratyczna kontrola, autonomia i niezależność. W odróżnieniu od komercyjnych instytucji finansowych, których celem jest maksymalizacja zysków, Kasy szczególny nacisk kładą na dobro wszystkich członków, popierając wartości takie jak równość, solidarność i wzajemna samopomoc.

Bo nie jesteś „tylko” klientem

Każdy członek Kasy jest jednocześnie współwłaścicielem. Członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych łączy ich spółdzielcza natura. Pozwala im to kształtować taką strukturę samopomocową, dzięki której osoby będące – w sensie finansowym – na marginesie życia mogą poprawić własną sytuację. Kasy od lat prowadzą działania mające na celu walkę z wykluczeniem finansowym. Realizując swą misję podejmują także szereg działań wspierających edukację finansową.

Na pomoc ze strony SKOK mogą liczyć osoby starsze, członkowie Kas posiadający status emeryta bądź rencisty, a także rozpoczynający karierę zawodową ludzie młodzi czy bezrobotni. 

Bo pieniądze są bezpieczne

Od początku swego istnienia Kasy mają własny, odrębny od banków system gwarancji dla depozytów, który podlega państwowej kontroli i jest uznawany przez struktury Unii Europejskiej. Depozyty złożone w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych są chronione przez Program Ochrony Depozytów Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych prowadzony przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo‑Kredytową (KSKOK) i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo‑Kredytowych (TUW SKOK). TUW SKOK jest towarzystwem ubezpieczeniowym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto, depozyty w SKOK podlegają ochronie do wysokości 100 tys. euro, czyli takiej samej, jaką w bankach gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bo zaufały im miliony ludzi

Istniejące w Polsce od 1992 roku kasy kredytowe zrzeszają już przeszło 2,2 miliony ludzi, którzy powierzyli im w depozytach blisko 14 miliardów złotych. Aktywa kas przekraczają 15 miliardów złotych.

Odpowiedniki polskich SKOK-ów z całego świata zrzesza Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), której przewodniczącym był Grzegorz Bierecki w latach 2013-2015. WOCCU działa od 1971 roku, zrzeszając unie ze 105 krajów i ponad 217 milionów członków, skupionych w ponad 52 900 Kasach. Aktywa unii kredytowych na świecie wynoszą niemal półtora biliona dolarów.

Bo polskie kasy kredytowe są przykładem dla świata

Tworząc nowy system polskie Kasy czerpały wiedzę z doświadczeń i wzorów amerykańskich unii kredytowych. Dziś Polska jest liderem w gronie państw Europy Środkowo-Wschodniej, a wypracowany w naszym kraju system wykorzystany został we wdrożeniu idei spółdzielczości w krajach takich jak Litwa, Białoruś, Ukraina, Macedonia czy Azerbejdżan, gdzie unie kredytowe stawiają swoje pierwsze kroki.

Bo świat stawia na spółdzielczość

Zbudowane na rodzimym kapitale kasy kredytowe, tak jak ich światowe odpowiedniki – unie kredytowe – skutecznie oparły się kryzysowi, który tak mocno uderzył w banki i ich klientów. Powstające w ostatnich miesiącach oddolne, społeczne inicjatywy, takie jak amerykański Bank Transfer Day czy australijski Spank Your Bank, których twórcy namawiają do przenoszenia oszczędności z dużych banków do unii kredytowych, świadczą o rosnącym zainteresowaniu spółdzielczym modelem zarządzania finansami.

Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. W jej ocenie spółdzielnie skutecznie przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, eliminowania biedy i do integracji społecznej. Hasło roku Spółdzielczości 2012 „Spółdzielnie budują lepszy świat” podkreśla wkład spółdzielni w rozwój społeczno-gospodarczy ludzkości począwszy od szczebla lokalnego, a skończywszy na ogólnoświatowym.

 

 

 

Aktualności

RSS

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.