Aktualności

Powrót do aktualności
23 września 2016 r.

Ukonstytuowało się światowe zrzeszenie regulatorów unii

Wiktor Kamiński z Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej został wybrany do władz Światowego Zrzeszenia Regulatorów Unii Kredytowych (ICURN)

Washington DC, USA – Regulatorzy i nadzorcy unii kredytowych z 22 krajów i 30 jurysdykcji z różnych części świata zgromadzili się  w Waszyngtonie na dorocznej konferencji. Spotkanie to miało także na celu rozpoczęcie działalności niezależnej organizacji pozarządowej  zrzeszającej instytucje odpowiedzialne za regulację i nadzór nad uniami kredytowymi:  International Credit Union Regulators’ Network (ICURN). Organizacja wyrosła z nieformalnej sieci, która działała od 2007 roku (wcześniej także jako Credit Union Regulators’ Forum w ramach Światowej Rady Unii Kredytowych – WOCCU).

Od momentu powstania ICURN stanowiła ważne forum dla regulatorów spółdzielni finansowych, w ramach którego dzielili się swoimi metodami i podejściem do skutecznego nadzoru i regulacji spółdzielni finansowych. Jako niezależne stowarzyszenie, ICURN ma na celu wymianę informacji, prowadzenie badań, szkoleń oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie nadzoru nad spółdzielniami finansowymi oraz rozwijanie współpracy i koordynację działań regulatorów rynku usług finansowych zgodnie z oczekiwaniami Grupy 20 rozwiniętych państw znanej jako G-20. W tym tygodniu 52 nadzorców z 22 krajów wzięło udział w pierwszym zebraniu ICURN, już jako niezależnej organizacji. Dyskutowano między innymi na tematy bezpieczeństwa cybernetycznego (cyber security), zasad oceny ryzyka kredytowego, ładu korporacyjnego, wykluczenia finansowego, nadzoru nad małymi kasami oraz nad rozwojem płatności mobilnych.  

“Przekształcenie ICURN w niezależne i samofinansujące się stowarzyszenie nadzorców unii kredytowych o zasięgu ogólnoświatowym stanowi odzwierciedlenie zarówno wartości, jaką [sieć] przynosiła  nadzorcom przez lata jak i przewidywanych przyszłych potrzeb,” wskazał Pan Martin Stewart, przewodniczący ICURN.

Martin Stewart, Dyrektor Departamentu Banków, Towarzystw Budowlanych i Unii Kredytowych w Urzędzie Nadzoru Ostrożnościowego w Banku Anglii (Director Banks, Building Societies and Credit Unions at the Prudential Regulation Authority at the Bank of England) został wybrany na przewodniczącego stowarzyszenia oraz komitetu sterującego, w skład którego wchodzą również:  

Lucy Ito, Krajowe Stowarzyszenie Stanowych Nadzorców nad Uniami Kredytowymi (National Association of State Credit Union Supervisors - USA), Wiktor Kamiński, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Polska), John Kutchey, Krajowa Administracja Unii Kredytowych (National Credit Union Administration - USA),
Francisco Mier, Bank Krajowy i Komisja Papierów Wartościowych (National Bank and Securities Commission - Meksyk), John Mwaka, Urząd Nadzoru nad Spółdzielczymi Towarzystwami Oszczędnościowo-Kredytowymi  (SACCO Societies Regulatory Authority – SASRA - Kenia), Pat Ryan, Korporacja Ubezpieczenia Depozytów w Uniach Kredytowych Nowej Szkocji (Nova Scotia Credit Union Deposit Insurance Corporation - Kanada), Sudarshan Sen, Bank Rezerw Indii (Reserve Bank of India), Marie Boyer, Bank Centralny Haiti (Central Bank of Haiti), Anne Marie McKiernan, Bank Centralny Irlandii (Central Bank of Ireland).

 W Polsce unie kredytowe działają od 1992 roku pod nazwą: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kasa Krajowa od początku uczestniczy w spotkaniach instytucji nadzorujących unie kredytowe. Jest współzałożycielem ICURN i współtwórcą koncepcji instytucjonalizacji Sieci. Przedstawiciel Kasy Krajowej zasiada w Komitecie Sterującym ICURN od momentu jego utworzenia, tj. od 2007 roku.

Więcej informacji na temat konferencji oraz organizacji znajduje się na stronie: www.icurn.org. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.