Polityka prywatności

1.    Administratorem danych osobowych jest Premium Management spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Leasing – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).


2.    Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z serwisu SKOK.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

3.    Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:
a)    przy rejestracji
b)    przy wypełnianiu formularza kontaktowego
c)    w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez SKOK, Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu SKOK.pl.
d)    przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu SKOK.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

4.    Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem SKOK.pl, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują,  dostosowane do preferencji Użytkowników.  W Bazie Kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.

5.    Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:
a)    podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych
b)    właścicielowi Portalu SKOK.pl
c)    podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

6.    Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

7.    Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu SKOK, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

8.    W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu SKOK.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

9.    W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Portalu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.