Media o nas

Powrót do spisu artykułów
10 czerwca 2014 r.

Szukamy racjonalnych rozwiązań

Polskie unie kredytowe udowadniają, że jako instytucje z jednej strony podlegające prawom ekonomii, z drugiej zaś legitymujące się kodeksem etycznym i honorowymi zasadami spółdzielczymi z powodzeniem promują polskie wartości.

W dobie globalnego kryzysu finansowego, którego skutki odczuwa wiele państw świata, politycy i społeczeństwo szukają rozwiązań niewrażliwych na jego wpływy. Odpowiedzią okazały się instytucje o charakterze spółdzielczym, które już nieraz w historii XX wieku udowodniły, że są bardziej odporne na zawirowania niż najwięksi gracze na rynku.

W Ameryce, Australii, Afryce i Europie spółdzielczość jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów życia. Jest alternatywną formą gospodarowania na rynku ekonomicznym, a jej kluczową zaletą jest dbałość o ludzi, która daje zrzeszonym w nich członkom poczucie bezpieczeństwa.

Spółdzielcze instytucje finansowe na świecie znane są m.in. jako unie kredytowe. Ich polskimi odpowiednikami są SKOK-i. Okazały się one skuteczną alternatywą dla komercyjnych banków, czego wyraz dało ponad 650 tys. Amerykanów podczas akcji Bank Transfer Day, którzy przenieśli swoje oszczędności z banków do unii kredytowych. Nic więc dziwnego, że rządy wielu krajów wspierają unie kredytowe. W Stanach Zjednoczonych członkami unii jest prawie 44 proc. ludzi aktywnych zawodowo. Tamtejsze unie kredytowe obsługują m.in. osoby o niskich dochodach, w tym imigrantów. Należą do nich ludzie, którzy wcześniej nie korzystali z usług bankowych. Podobnie polskie SKOK-i uzupełniają ofertę rynkową, wyciągając rękę do tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

W Irlandii, którą szczególnie mocno dotknął wywołany przez banki kryzys finansowy, wspiera się rozwój unii kredytowych, a członkostwo w nich nieustannie rośnie. Począwszy od 2012, w Irlandii funkcjonuje 487 unii kredytowych obsługujących 3,2 mln osób.

Unie kredytowe działające w krajach rozwijających się są również skutecznym narzędziem w walce z lichwą i wykluczeniem finansowym. Dają one nie tylko szansę na dostęp do atrakcyjnych pożyczek czy kredytów. Pomagają też drobnym przedsiębiorcom rozwinąć firmę, dzięki czemu aktywizują osoby do działania, stwarzają warunki rozwoju innowacyjności, konkurencyjności usług i produktów na rynku.

CZĘŚĆ GLOBALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Unie kredytowe funkcjonują w 101 krajach świata, należy do nich ponad 200 mln osób. Najważniejszą organizacją działającą w imieniu zrzeszonych unii jest Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU). Jej celem jest podnoszenie bezpieczeństwa oraz efektywności obrotu poprzez pomoc w opracowywaniu regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi spółdzielni finansowych w danych krajach. Światowa Rada opiniuje projekty zmian przepisów dla najważniejszych na świecie organizacji, takich jak: Komitet Bazylejski, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, G20 czy Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Z WOCCU współdziałają rządy wielu państw, fundacje czy też instytucje międzynarodowe, które pomagają przy organizacji akcji pomocowych dla najbardziej potrzebujących. Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa USA unie kredytowe wspomagają rozwój terenów wiejskich na Sri Lance. W 2010 r. pomagały mieszkańcom Haiti poszkodowanym przez trzęsienie ziemi, a w 2013 r. na wieść o kataklizmie spowodowanym przez tajfun Haiyan na Filipinach niezwłocznie przystąpiły do akcji pomocowej.

TO, CO WYRÓŻNIA POLSKIE SKOK-i

Również w działalność statutową polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wpisana jest społeczna odpowiedzialność, co odróżnia je od komercyjnych instytucji finansowych. Od wielu lat SKOK-i pomagają w organizacji akcji charytatywnych, koncertów z udziałem gwiazd polskiej estrady,

z których dochód idzie na wsparcie wybranych domów dziecka czy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Działają również na rzecz krzewienia edukacji finansowej - po to, by nakłonić społeczeństwo do świadomego korzystania z usług i produktów, jakie oferuje rynek finansowy. SKOK-i skupiają ludzi, którzy chcą kultywować głęboko zakorzenione w naszym narodzie idee. Angażują się w organizację koncertów muzyki sakralnej, pielgrzymek na Jasną Górę, a także projektów artystycznych, które poświęcone są tradycji słowa w kulturze narodu polskiego. Projekty finansowane przez SKOK-i to także wiele wydawnictw poświęconych istotnym faktom z dziejów naszego kraju i wielkim osobistościom.

Polskie unie kredytowe udowadniają, że jako instytucje z jednej strony podlegające prawom ekonomii, z drugiej zaś legitymujące się kodeksem etycznym i honorowymi zasadami spółdzielczymi z powodzeniem promują polskie wartości.

USTALANIE WSPÓLNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ JEST BARDZO WAŻNE

Każdego roku WOCCU organizuje międzynarodową konferencję, która stanowi nie tylko forum wymiany doświadczeń, lecz także miejsce podejmowania decyzji ważnych dla całego ruchu. Zjazdy przedstawicieli odbywają się w stolicach lub reprezentatywnych miastach krajów członkowskich. W ubiegłym roku podczas konferencji w Ottawie Grzegorz Bierecki został nominowany przewodniczącym WOCCU. Jest on pierwszym Polakiem i Europejczykiem, który stoi na czele tej organizacji. Nominacja Grzegorza Biereckiego była nie tylko wyrazem jego zasług w budowaniu SKOK-ów w Polsce, lecz także zaangażowania w rozwój spółdzielczości finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku konferencja odbędzie się pod koniec lipca w australijskim mieście Gold Coast. Kasa Stefczyka, największa w Polsce spółdzielcza kasa, jako jedna z zaledwie kilku na świecie przedstawi własną prezentację. Specjalne zaproszenie na konferencję Światowej Rady jest dużym wyróżnieniem, świadczy o uznaniu najważniejszych postaci ruchu spółdzielczego. W 2012 roku gospodarzem WOCCU była Polska.

 

 „Super Express”, 10 czerwca 2014 r.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.