Media o nas

Powrót do spisu artykułów
26 maja 2014 r.

Spółdzielcze kasy - finanse, patriotyzm i troska o ludzi

W działalność statutową spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wpisana jest społeczna odpowiedzialność, co odróżnia je od komercyjnych instytucji finansowych.

Spółdzielcze kasy zawsze kładły nacisk na edukację, pomoc charytatywną i propagowanie wartości patriotycznych.

SKOK-i stanowią przykład instytucji wspólnotowej oferującej swoim członkom konkurencyjne usługi oraz produkty finansowe. Nie koncentrują się wyłącznie na generowaniu zysków, co też wyróżnia

je na tle wielu instytucji finansowych. W centrum ich zainteresowania od zawsze pozostaje człowiek. SKOK-i wspierają akcje charytatywne czy też zakup sprzętu medycznego dla potrzebujących. Prowadzą zbiórki pieniędzy na pomoce naukowe dla dzieci z niezamożnych rodzin, otaczają opieką domy dziecka na terenie całego kraju. SKOK-i otwierają dostęp do usług finansowych również tym, którzy nie mają możliwości skorzystania z oferty komercyjnych banków. Docierają do swoich członków zamieszkujących małe miejscowości, jak i duże miasta.

Blisko tradycji

Spółdzielcze kasy od ponad dwóch dekad udowadniają, że instytucje z jednej strony podlegające prawom ekonomii, z drugiej zaś legitymujące się kodeksem etycznym i honorowymi zasadami spółdzielczymi, z powodzeniem mogą promować rodzime wartości. Dążą do osiągnięcia stawianych sobie celów poprzez zaangażowanie i tworzenie społeczności gotowej kultywować głęboko zakorzenione w naszym narodzie idee. Uczestniczą w inicjatywach, które niosą ze sobą treści będące bliskie sercu milionów Polaków. Biorą udział w przedsięwzięciach, których celem jest upamiętnienie znaczących wydarzeń czy wybitnych ludzi, którzy działali dla dobra ojczyzny. SKOK-i objęły swoim mecenatem wydanie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu pobłogosławionego i opatrzonego komentarzami Jana Pawła II. Upamiętniając papieża Polaka Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oraz Kasa Stefczyka (największa spółdzielcza kasa) włączyły się w produkcję serialu „Metr od świętości”, w którym z perspektywy Arturo Mariego, osobistego fotografa Ojca Świętego, została przedstawiona postać Karola Wojtyły.

Społeczna odpowiedzialność SKOK-ów wpisana jest w ich działalność statutową. Realizowane przez spółdzielcze kasy zaangażowanie społeczne przysparza tym instytucjom wielu zwolenników.

SKOK-i udowadniają, że powszechnie dostępna instytucja, kultywująca i urzeczywistniająca idee spółdzielczości, może stać się atrakcyjną alternatywą dla wielkich międzynarodowych korporacji finansowych.

Fakt,  24 maja 2014 r.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.