Aktualności

Powrót do aktualności
23 października 2017 r.

SKOK-i na kongresie Europa Christi

"Spółdzielczość dowartościowuje człowieka, chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej" - Jan Paweł II.

PZ75679n
 
 

W dniach od 19 do 23 października odbywał się w Polsce międzynarodowy kongres Ruchu „Europa Christi”, którego uczestnicy dyskutowali na temat chrześcijaństwa w Europie.

Jak powiedział moderator Ruchu ks. inf. dr Ireneusz Skubiś: „- Europa niedomaga pod względem świadomości, która jest ograniczana, która zwraca się w kierunku ateizmu, laicyzmu i hedonizmu. Dlatego zaprosiliśmy prelegentów, którzy dzisiaj stanowią w Europie grupę elitarną. Są to ludzie wysokiej kultury, głęboko wierzący chrześcijanie. Chodzi nam o to, aby stali się motorem odrodzenia czy powstania europejskich elit, tak bardzo potrzebnych”. Wśród zaproszonych gości znalazł się też prezes Kasy Krajowej, i zarazem członek Rady Dyrektorów Światowej Rady Związków Kredytowych, Rafał Matusiak. Prezesa Kasy Krajowej poproszono o przygotowanie wystąpienia, które ukaże związki spółdzielczych form gospodarowania ze społeczną nauką Kościoła.

Rafał Matusiak mówił o spółdzielczości jako odbiciu Bożego miłosierdzia  i formie budowania więzi. W swoim wystąpieniu prezes Kasy Krajowej nawiązał bezpośrednio do słów wypowiedzianych przez papieża Franciszka na spotkaniu z polskimi biskupami podczas Światowych Dni Młodzieży, w którym papież podkreślił znaczenie spółdzielczości dla rozwiązywania nabrzmiałych problemów współczesnego świata: niesprawiedliwości, lichwy, korupcji. I wezwał do dbania o to, by wzrastała ludzka godność. Nie bez powodu patronem światowego ruchu unii kredytowych jest święty Franciszek z Asyżu – zaznaczył prezes Matusiak odnosząc się do tego wezwania - ewangeliczne ubóstwo w ujęciu myśli franciszkańskiej nie jest odrzuceniem dóbr doczesnych, ale raczej wezwaniem do gospodarki, która nikogo nie krzywdzi i nie pozostawia poza marginesem, nie wyklucza. Cechą myśli franciszkańskiej jest wskazywanie na nierozerwalność pomiędzy aktywnością gospodarczą i moralnością, stawiającą dobro osoby ponad dobrem wspólnoty. To wspólnota winna zawsze służyć przede wszystkim osobie, a osoba winna zawsze wykazywać się troską o los innych osób tę wspólnotę stanowiących.

Prezes Kasy Krajowej mówił też o więzi łączącej członków spółdzielczych kas w Polsce: „w ostatnich latach SKOK-i przetrwały bardzo silny atak motywowany politycznie, będący skutkiem konfliktu politycznego choć uważam, że nie tylko – to także spór o to, do jakich wartości się odwołujemy by budować, łączyć, rozwijać.

- Skąd Wasze zaangażowanie na Jasnej Górze? – pytano mnie wielokrotnie. - Bo to jest narodowe sanktuarium, do którego pielgrzymują członkowie naszych Kas – odpowiadałem. Wydaje się, że to prosta i oczywista odpowiedź. A przede wszystkim uczciwa – mówił prezes Matusiak.

Jaką pełnicie misję? – pytano niejednokrotnie. Czy może istnieć więź łącząca członków instytucji skupiającej około dwóch milionów ludzi? – zarzucano nam wielokroć. Jednocześnie zdziwienie budził fakt, że mimo braku zgody na reklamowanie lokat, mimo wiadomości o kolejnych Kasach wpędzanych przez polityków w kłopoty, ludzie wciąż nam ufają i powierzają swoje pieniądze. Czasami miałem wrażenie, że pytający pod słowem „więź” rozumieją tylko formalne powiązania między ludźmi: „przynależność do” lub „wrogość wobec”.

Jak zaznaczył na końcu swojego wystąpienia Rafał Matusiak: środowiska SKOK-ów, działacze i członkowie spółdzielczych kas zabiegają o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Franciszka Stefczyka, wiernego sługi Kościoła, spółdzielcy i Polaka.

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.