Aktualności

Powrót do aktualności
03 sierpnia 2015 r.

Informacja KSKOK w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny obecny modelu nadzoru, nie uwzględniający specyfiki małych kas

Kasa Krajowa przedstawia swoje stanowisko odnośnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. wraz z jej nowelizacją z 2013 r.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny  obecny modelu nadzoru, nie uwzględniający specyfiki małych kas i obowiązku stosowania w stosunku do nich mniej restrykcyjnych środków nadzorczych odraczając jednocześnie utratę mocy obowiązującej przez zakwestionowane rozwiązanie o 18 miesięcy. Oznacza to, że ustawodawca będzie musiał ponownie przeanalizować przyjęty przez siebie model nadzoru nad kasami, by w całości stał się on zgodny z zasadami wynikającymi z Konstytucji RP. Jednocześnie Kasa Krajowa stoi na stanowisku, że wszystkie zgłoszone uwagi przez wnioskodawców były istotne i zasługiwały na ocenę. Niestety Trybunał, stosując argumenty proceduralne, uchylił się od merytorycznego rozstrzygnięcia około 90 proc. zaskarżenia, co podkreślali wszyscy sędziowie zgłaszający zdania odrębne do orzeczenia Trybunału.

Rozprawa przed Trybunałem koncentrowała się m.in. na specyfice spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako dobrowolnego zrzeszenia świadczącego wyłącznie na rzecz swoich członków usługi finansowe o charakterze depozytowo-kredytowym. W ocenie Kasy Krajowej była to świetna okazja do przypomnienia czym kasy, będące spółdzielniami różnią się od banków komercyjnych.

Jednocześnie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zgłoszono trzy wnioski odrębne. Zwracano w nich m.in. uwagę na fakt, że Trybunał nie zadziałał konsekwentnie. Umarzając postępowanie 90 procent wniosków uchylił się od wykonania swoich obowiązków, zaś wnioski zawierały wiele aspektów możliwie niezgodnych z konstytucją. Mogą one wpływać na utrudnianie funkcjonowania spółdzielczych kas. Zwracano uwagę, że Kasy działają w innej formie niż banki i należy je odrębnie traktować. Podkreślano, że nie można stracić z pola widzenia, iż kasy spółdzielcze stanowią ważny element gospodarki rynkowej, a ta stanowi podstawę zdrowego funkcjonowania rynku.

Kasa Krajowa wyraża nadzieję, że zarówno wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak również wygłoszone do niego zdania odrębne staną się przyczynkiem do merytorycznej dyskusji w oparciu o którą spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe doczekają się ustanowienia prawa, adekwatnego do specyfiki funkcjonowania tych instytucji finansowych na polskim rynku.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.