Polityka społeczna

W maju 2012 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa, wywodząca się z polskich tradycji spółdzielczych opartych na działaniu dla dobra wspólnego, poszanowaniu społeczności lokalnych i działaniu dla dobra środowiska, w jakim funkcjonuje, a zarazem w trosce o zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność działalności, przyjęła zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

W KSKOK przeprowadzony został AUDYT ESG, polegający na analizie czynników pozafinansowych z obszaru środowiska (E), społeczeństwa (S), ładu korporacyjnego (G)
i dostosowaniu ich do najwyższych obowiązujących standardów. Efektem audytu było opracowanie i przyjęcie przez Zarząd strategii i polityk działań prospołecznych.

Kasy Kredytowe SKOK, jak i cały system firm wspomagających ich działanie, opiera się na ideach i czerpie swoją siłę z polskiego ruchu spółdzielczego, którego podstawą są samopomoc, zaufanie, społeczna odpowiedzialność, kontynuacja tradycji i walka z wykluczeniem.

Naszą tradycją i zasadą jest praca dla dobra naszych członków: „Nie dla zysku lecz dla dobra wspólnego” – jak głosi pierwsza zasada spółdzielcza. To zawsze stanowiło wyróżnik kas na tle tych organizacji rynku usług finansowych, gdzie zasada maksymalizacji zysków przyćmiewa interesy i dobro klientów. Naszą zasadą jest maksymalizacja zysków naszych członków.

Kasa Krajowa jako organizacja zrzeszająca i nadzorująca spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe angażuje się w szeroki wachlarz działalności prospołecznej. Nasze główne cele w tym zakresie to walka z wykluczeniem i ubóstwem, wsparcie edukacji ekonomicznej polskich rodzin, wsparcie i promocja polskiej kultury, sztuki, upamiętnienie naszego dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi polityki CSR Kasy Krajowej, a także z pierwszym raportem społecznej odpowiedzialności, prezentującym najważniejsze aspekty dotychczasowej prospołecznej działalności Kasy Krajowej.

Pliki do pobrania:

Raport społecznej odpowiedzialności (KK CSR) 
Kodeks dobrych praktyk 
Strategia środowiskowa
Polityka środowiskowa 
Powszechna deklaracja praw człowieka 
Polityka społeczna 
Global Compact

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.